Projekter

Rambøll Head Office

Hovedsæde for Rambøll
SEB
40.000 m2
2010
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Schønherr Landsskabsarkitekter
Rambøll
Ramboll Whitybird
DGNB Bronze-certifikat

RAMBØLL Head Office, kontorbyggeri.

Rambøll Head Office (RHO) i Ørestad er et af de største, og mest ambitiøse bæredygtige danske domicilbyggerier. Huset er på 40.000 m2, med plads til 1800 arbejdspladser, og samler de danske Rambøll-selskaber under ét tag.

MIKKELSEN ARKITEKTER har projekteret domicilet ned til mindste detalje, designet til at understøtte virksomhedens visioner om udvikling, samarbejde og vidensdeling, med stor opmærksomhed på at rum er et redskab til bedre performance. Til organisationen udarbejdedes et ideoplæg med en klar målsætning om at opnå større samarbejde mellem discipliner der traditionelt har været opdelt i siloer, gennem et hus der var struktureret omkring formelle møderum, og uformelle mødesteder. MIKKELSEN ARKITEKTER stod for denne procesrådgivning.

Disse visioner er omsat i et arkitektonisk hovedgreb der er inspireret af Barcelonas livlige handelsstrøg, ”La Rambla”, her et atrium. Atriummet samler hele huset både horisontalt og vertikalt via indskudte dæk og balkoner, og leder som en stor ”bevægelsesmaskine” medarbejdere og besøgende frit rundt mellem de otte etager.

Der er lagt stor vægt på at arbejde med de akustiske forhold. At skabe en klar overgang fra de sociale fællesarealer, til de rolige kontorområder. Medarbejderne sidder i mindre lommer tilbagetrukket fra husets aktive flow, placeret ved facaderne så alle har udsigt og dagslys.

I domicilets stueetage har MIKKELSEN ARKITEKTER anlagt et stort centralt møde og konferencecenter der kan fungere selvstændigt og uafhængigt af husets øvrige aktiviteter. Møde- og konferencecenteret ligger i forbindelse med kantine, cafe og foyer og rummer et auditorium/sal med plads til ca. 150 personer. Salen er akustikreguleret efter tidssvarende principper.

Eksterne akustikregulerende møderum er fordelt i stueplan og på etager for at opnå interaktion mellem besøgende. Mindre interne akustikregulerende møderum/stillerum er udlagt på de enkelte etager.

Hovedsædet var shortlistet, som en af 5 i verden, i opløbet om World Architecture News Award 2010 hvor bygningen blev fremhævet for at være særlig helhedsorienteret, åben og fleksibel. Hovedsædet er derudover blevet Eco-certificeret som den første større bygning efter den nyeste DGNB certificeringsordning – en certificering der i højere grad end f.eks. LEED og BREEAM certificering lægger vægt på de arkitektoniske og sociale aspekter af bæredygtighed.

Hovedsædet indgår i forskningsarbejde i samarbejde med Harvard University som snarest vil udgives i bogform.

__________________________________________

Four years of work have resulted in one of Denmarks largest and most dramatic corporate head quarters, the Ramboll Head Offices, RHO. This 40,000 sq m office is now the daily workplace for 1,800 employees, yet every detail has been designed to reflect and underpin Rambolls encompassing vision of innovation, collaboration and knowledge transfer.

Ramboll requested a new head office that could support a ‘one company’ understanding. The building should integrate meeting places for formal and informal meetings, and create room for innovation and networking across different fields. Ramboll wanted with the building to communicate a transparent and responsible organisation with a holistic approach.

Mikkelsen Architects has translated this vision in to an architectural concept that draws its inspiration from Barcelona’s famous Rambla – the energetic and vibrant main street. The RHO-Rambla unifies the entire building both horizontally and vertically through a series of mezzanine floors and balconies, in effect a massive movement machine that allows staff and visitors to move effortlessly between the eight floors. A generous open stairway lead via semi public spaces and meeting rooms from the central space to the top floor . The Rambla concept makes it surprisingly easy to navigate. The moment the visitor step inside, the building unfolds and reveals its open floors. There is a clear transition from social, common spaces to quiet office pockets. The building even includes a café open to the public.

The building is engineered with an holistic approach leading to long-term and creative results, reducing CO2 emission and integrating responsible climate friendly solutions. With reduction of energy through optimal daylight solutions, district heating and ground water cooling, reducing cooling needs by up to 85%, the building will have a low consumption of energy. Evaluating Energy, Transport, Water, health and wellbeing, the building achieve a rating similar to BREEAM Good.


Seneste projekter