Projekter

Københavns Universitet, Nørre Campus, Rammeaftale - Damesalen overbygning
Rammeaftale – Københavns Universitet, Nørre Campus

Nørre Campus, Rammeaftale
Københavns Universitet
300.000 m² fordelt på ca. 50 bygninger
2009-2017

Opgaven for Københavns Universitet, Campus Service (CAS) indeholder en 4-årig rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

MIKKELSEN ARKITEKTER har ydet rådgivning vedr. bygningssyn, vedligeholdelse, renovering, ombygning og nybyggeri af undervisnings-, forsknings- og laboratorielokaler i drift på Nørre Campus. 300.000 m² fordelt på ca. 50 bygninger for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og de sundhedsvidenskabelige og farmaceutiske uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Opgaven omfatter talrige delopgaver årligt med hver sit honorar og sagsnummer. Arbejderne er fordelt på fakulteternes bygninger Nørre Campus på Østerbro.

Udvalgte opgaver:

  • Datalogisk Institut: Energirenovering af eksempelvis facade. Procesrådgivning, flytning af kontor afdelinger i bygningen
  • H.C. Ørsteds instituttet: Istandsættelse af bygningens store auditorier, Energirenovering facade
  • August Krogh: Istandsættelse af bygningens auditorier. Energirenovering facade.

 


Seneste projekter