Projekter

Facade renonvering strategi - Datalogisk Institut
DIKU – Datalogisk Institut, facaderenovering

Facaderenoveringsprojekt
BYGST
8744m2
Ikke udført
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
EKJ

Facaderenovering af KU 771
Datalogisk Institut er opført i perioden 1939-1940 af arkitekt Kaj Gottlob. Bygningene er bevaringsværdig kategori 2. Bygning 1, 2 og 3, er beklædt med facadeplader af Faxe kalksten og det er gennem en årrække konstateret, at beklædningsplader har løsnet sig og er faldet ned på terræn af sikkerhedsmæssige årsager. Det har gjort det nødvendigt, at foretage afspærringer langs med bygningerne. På baggrund af en grundige undersøgelser og analyse af bygningens tilstand, anbefaledes løsninger, hvoraf facaden og vinduer er hovedelementer.

Naturstensbeklædninger:
Det er vores opfattelse at en renovering af naturstensbeklædningen er uundgåelig. Den originale sten, som er benyttet som facadebeklædning, er en Faxe kalksten som ikke kan fremskaffes mere i de mængder svarende til facadearealet på KU 771. Der skal derfor findes frem til en sten som fremtræder som Faxe kalksten. Dette vurderes som sandsynligt, af muligheder kan nævnes stentyper som travertin og tyske kalksten.

Vinduer:
Principielt er der 2 overordnede muligheder vedr. vinduer:
1) At eks. vinduer bevares og flyttes frem til det nye naturstensplan.
Såfremt det vælges at bevare og flytte de eksisterende vinduer bør træets tilstand vurderes i mere omfattende grad i næste fase. En mere omfattende tilstandsvurdering vil
give beslutningsgrundlag for dette arbejde samt om evt. udskiftninger er nødvendige. Efter tilstandsvurdering bør alt træværk der udviser råd blive repareret i det omfang det er muligt. Udskiftninger bør ske i tilfælde af at det er billigere end at reparere. Alt træværk bør afrenses og malerbehandles.
2) At vinduer udskiftes til nye.


Seneste projekter