Projekter

Danmarks Radio, Segment 2

Danmarks Radio, Segment 2, Nyhedshus
Danmarks Radio
32.400 m2
Opført 2008
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
NIRAS
ARUP (Facade Engineering + Acoustics)
Solar Prize 2006 by the City of Copenhagen
Adam Mørk

DR, segment 2, Nyhedshus 

Nyhedshuset, DR Byens segment 2, danner ramme om daglige sports- og nyhedsudsendelser for både tv og radio. Herudover huser bygningen kontorer for mediedirektøren, programdirektøren og deres stabe, DR produktion, DR Arkiv og researchcenter, DR Journalistik og Underholdning, alle DR’s faglige organisationer, filmbearbejdning, garager og supportcenter.

De mange forskellige funktioner har spillet afgørende ind på udformningen af Nyhedshuset, hvor hovedtanken har været at skabe et dynamisk hus der er fleksibelt i sin struktur, og interaktivt i forhold til medarbejdere.

Denne tanke kan aflæses i alle bygningens facetter. MIKKELSEN ARKITEKTER har udviklet den store transparente facade således at nyhedshuset åbner mod byrummet og giver et direkte kig ind i det vældige atrium, der gennem flere etager favner hele huset og skaber sammenhæng mellem de organisk svungne balkon dæk, det centrale nyhedsstudie og husets indre gade. Indretningen spænder fra åbne kontormiljøer over projektgrupperum, til lukkede kontorer eller stillerum.

I Nyhedshuset er de bæredygtige løsninger integreret i den overordnede designstrategi, bygningen demonstrerer således, hvordan bæredygtige og innovative tekniske tiltag bidrager til udvikling af et arkitektonisk formsprog.

Den udstrakte brug af dagslys, trukket ind i bygningens centrale rum via ydervægge og tag, reducerer behovet for kunstigt lys, og understreger samtidig disse rums særlige funktion. Huset er udviklet med støtte fra EU integrerende grundvandskøling, dobbeltfacader, naturlig ventilation og solceller i tagkonstruktionen.

De energibesparende løsninger i arkitekturen blev præmieret med Københavns kommunes Solpris 2006.

___________________________________________________________________

The diversity of functions has been crucial in developing Mikkelsen Architects design of the news building.

The driving concept is that of a ‘dynamic building’. This is expressed in the final project which is both flexible in its structure and interactive in its use, both internally and with respect to the public at large.

This concept of dynamism can be seen in all facets of the building. The large, transparent façade opens the news building towards the urban space, allowing direct views into the enormous atrium embracing the whole building over several floors, creating a connection between the organic, curved balcony, the central news studio and the building’s internal street.

Interior design ranges from open office landscapes to various individual rooms for project teams with smaller cellular offices and quiet rooms.
Sustainable technologies and building solutions are also integrated in the overall design strategy. The building demonstrates how environmental consciousness contributes technically as well as aesthetically to the overall architectural expression.
Extensive use of glass on the facades as well as the roof makes it possible to take advantage of daylight and reduce the use of artificial lighting. The increased demands for regulation of the indoor climate prompted much of the current research at Mikkelsen Architects, thanks to support from the EU. This resulted in a completely new indoor climate concept combining groundwater cooling, a double facade system, natural ventilation and incorporation of solar cells in the roof construction.

Mikkelsen Architects integration of energy-saving solutions in the architecture of this building has been awarded the Solar Prize 2006 by the City of Copenhagen.


Seneste projekter