Projekter

ATP Vordingborg - kontor og møderum
ATP Udbetaling Danmark

ATP, Udbetaling Danmark, Vordingborg
ATP, Udbetaling Danmark
6.600 m2
Opført 2013
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Schønherr Landskab
Lemming & Eriksson
Bygningsprisen Vordingborg Kommune
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

ATP, UDBETALING DANMARK

MIKKELSEN ARKITEKTER har varetaget arkitektrådgivning i følgende faser: Disposition, myndighedsprojekt, projektforslag, hovedprojekt, projektopfølgning og brugerproces.

Kontorbyggeriet tager  udgangspunkt i ønsket om at skabe en dynamisk og velfungerende arbejdspladser, der er klar og forståelig i sin struktur. Bygningen er organiseret omkring et åbent atrium, der skaber interaktion og visuel kontakt afdelingerne imellem.

Kravet om at skabe optimale arbejdspladser med åbne kontorarealer, overskueliggøre de offentlige funktioner og definere en hel særlig identitet for Udbetaling Danmark i Vordingborg, har været essentiel for husets udformning.

Bygningen indeholder reception, mødecenter samt stillerum i forbindelse med de åbne kontorarealer. I områderne er der enkelte lukkede kontoer. Specielt styringen af akustikken i det åbne kontorlandskab har været et fokuspunkt i kontorbygningen.

Bygningsvolumenet skaber via indadgående hjørner selv forgrund for udsigter. Facaderne opnår med de karakterfulde udadgående moduler sin egen skala. Karnapelementerne beskytter og sikrer driften af solafskærmningslamellerne, der er placeret mellem en indre og en ydre rude. Samtidig fungerer karnappernes indvendige flader som dagslysreflektorer, der bringer himmellyset ind i bygningen, og bidrager til en jævn fordeling af dagslys på etagerne og et behageligt indeklima.

Udadtil fremstår karnapperne i en guldbronze anodiseret overflade, som i samspil med den grå/gule teglfacade bidrager til facadens skulpturelle udtryk.

Vordingborg Kommune har præmieret Udbetaling Danmark-byggeriet med bygningsprisen 2013:

”Dommerkomitéen finder, at MIKKELSEN ARKITEKTERs forslag bedst opfylder ATP’s visioner om gode arbejdspladser med klare og gennemskuelige strukturer i et moderne kontormiljø, og samtidig formår forslaget i det arkitektoniske koncept og bygningsmæssige skala – meget talentfuldt – at skabe den identitet, som ATP efterspørger i en fint detaljeret bygning. ”
Vordingborg Kommune har præmieret Udbetaling Danmark-byggeriet med bygningsprisen 2013

___________________________________

The project is based on the desire to create a dynamic and well-functioning whole that is clear and understandable in its structure. The requirement to create optimal work invironment, make foreseeable public functions, and define a very distinct identity of Udbetaling Danmark in Vordingborg, has been driving the development of housing construction.

The workplaces are predisposed in three planes and in three volumes, bound together by a vertical space for movement from which access and overview is achieved. The movement Space is a bonding daylight room that inspire formal and informal meetings, and supports the understanding of a modern working partnership.

Office Workstations are fully flexible and disposed along the front with good daylight conditions, in close contact with the support functions. For users of the house the access goes through the foyer to the main square and from there into the house. The square is centrally located on the 1st floor, and related to the large atrium with skylights.

Landscaping defined three different types of outdoor spaces: The main access from the west, product delivery in the north-eastern corner and outdoor activities for the canteen in the south-eastern corner.


Seneste projekter