Nyheder

Udvikling af ny fleksibel multihal i Nuuk

Vi arbejder i øjeblikket på et skitseforslag til en ny Multifleksibel Idrætshal i Nuuk, Grønland. Visionen er at styrke idrætslivet i Nuuk med henblik på at få flere borgere i alle aldre og af begge køn til at dyrke et bredt udsnit af idrætsaktiviteter, som der ikke i dag gives mulighed for.

Den nye idrætsfacilitet skal fungere som et lokalt samlingssted i Nuuk. Et sted der skal rumme sportsaktiviteter både for skoleelever og motionister, men også til eliteidrætten.

Idrætsfaciliteten skal rumme undervisning, et mangfoldigt idrætsliv og fungere som et socialt samlingssted for både byens unge og ældre befolkning. Idrætshallen skal facilitere forskelligartede aktiviteter, der skal kunne udøves parallelt, og muliggøre mødet mellem forskellige brugergrupper og give plads til, at foreninger og individer kan dyrke deres interesser i et vitalt fællesskab.

Visionen er at fremtidssikre behovet for idrætsfaciliteter i Nuuk på en måde hvor idrætshallen vil udgøre et center for livs- og bevægelsesudfoldelse og bringe by og omkringliggende natur sammen. Gennemtænkte forbindelsesveje vil sikre hurtige forbindelser mellem skole, Innussivik, Godthåbhallen og resten af byen. Tanken er tillige, at man i større byplanmæssig sammenhæng indtænker anlæg af nye stier og veje der kan bruges til mountainbike, motionsløb, ski, snescooter kørsel og m.m.

 


Seneste nyheder