Nyheder

Mikkelsen Arkitekter har vundet konkurrencen om S5 Enestueprojekt på Psykiatrien Vordingborg.

Det oprindelige anlæg fremstår som et samlet kompleks af markante teglbygninger i landskabet. Med vores forslag ønsker vi at udtrykke en tidssvarende arkitektonisk holdning der respekterer omgivelserne og de overordnede bestemmelser i lokalplanen og bygningens bevaringsværdier.

Ved at forlænge den tværgående tilbygning, undgås helt en forlængelse af vest fløjen, og på den måde minimeres indgreb i den eksisterende bygningsmasse og de arkitektoniske og materialemæssige udfordringer der ligger i at sammenbygge gammelt og nyt.

Den nye patientbygning søger ikke at imitere men spille sammen med de historiske bygninger. Vi glæder os til samarbejdet


Seneste nyheder