Projekter

Sunshine House - Boliger
Sunshine House, Boliger

Kolding Ældreboligselskab
1.320 m2
2011
Mikkelsen arkitekter a/s, og Gitte Juul Arkitekter
Viborg Ingeniørerne a/s
Totalentrepenør: Steen Ginnerup A/S
Kolding Kommunes Arkitekturpris

Huset er udført efter Passivhus koncept og er opbygget med en installationskerne bestående af 2 volumenelementer, mens resten af huset er udført af fladeelementer. Kernen består ikke, som det ofte ses, kun af vådrum, men indeholder også køkken, trappe og cirkulationsarealer.

Ved denne disponering opnås, at kernen er i fysisk forbindelse med alle opholdsrum og næsten alle installationer inklusive ventilationsanlægget kan færdigmonteres og testes på fabrikken. Bortset fra et par stikkontakter på ydervæggene er der derfor ikke brug for yderligere installationsarbejder på byggepladsen.

Huset opvarmes efter passivhusprincippet med størstedelen af vinduesarealet mod syd. Udkragningen over det store vinduesparti i stueetagen sikrer mod overophedning om sommeren. På 1.salen klares dette gennem udvendige skoddepartier. Det resterende varmebehov tilgodeses ved en jordvarmepumpe, hvis strømforbrug kompenseres ved PV-paneler på taget.

Modtog i 2013 Kolding Kommunes Arkitekturpris

________________________________________________________________

The housing is made in accordance with the passive house concept and is constructed with an installation core consisting of two volume elements, while the rest of the housing is made of flat elements. The core does not consist of, as is often the case, only wet rooms, but also includes kitchen, stairs and circulation areas.

It is achieved by this disposition that the core is in physical connection with all accommodations, and almost all installations, including the ventilation system, can be fully installed and tested at the factory. Apart from a few electrical outlets on the exterior walls, there is therefore no need for further installation work on the construction site.

The house is heated by the passive house principle with the majority of the window areas to the south. The cantilever of the large window area on the ground floor protects against overheating in summer. On the first floor this is handled through exterior shutter parties. The remaining heating needs are met by a ground heat pump, whose power consumption is compensated by PV panels on the roof.


Seneste projekter