Projekter

Struers, Erhverv, kontor og produktion
Struers

Struers A/S, administrations- og produktionsbygning, Ballerup
Struers A/S
9.000 m2
Opført 2003
Mikkelsen arkitekter a/s
Erik K. Jørgensen
MT Højgaard a/s
Niels Thorup, Jeanne Tofteng, Stig Mikkelsen
Adam Mørk

Struers er et eksempel på en ny generation af visionære produktionsvirksomheder der søger at integrere alle funktioner under ét tag. Domicilet samler produktion, lager, laboratorier og administration i en stor hal hvor tre indskudte, åbne balkoner udgør virksomhedens kontorarealer. Balkonerne omgiver to store atrier hvoraf det ene fungerer som Struers modtageareal med foyer, mødecenter, kantine og undervisningslaboratorium, mens det andet rummer arbejdsfunktioner som produktudvikling, salg og markedsføring.

Følelsen af overblik og udveksling mellem husets forskelligartede funktioner forstærkes yderligere af de dobbelt-høje glasvægges transparente overgang mellem atrierne og det bagvedliggende lager- og produktionsområde.

_______________________________________________________

Struers exemplifies a new generation of visionary production facilities, which seek to integrate all functions under one roof. This company headquarters combines product fabrication, storage, laboratories, and administrative functions within one, two-story building.

Three open mezzanine levels within the building volume provide office space for the company. The mezzanines are formed around two large atrium spaces, one of which as Struers’ reception area, conference centre, employee canteen, and teaching laboratory, while the other provides space for product development, sales, and marketing.
The sense of visual overview and interaction between the company’s diverse functions is further enhanced by two-story high glass screens, which provide a transparent separation between the atrium spaces and fabrication and storage spaces beyond.


Seneste projekter