Projekter

Storebælt udvidelse af administrationscenter
Storebæltsforbindelsen, udvidelse af administrationscenter

Storebæltsforbindelsen, Administrationscenter, Udvidelse
Storebælt A/S
1.540 m2
Udført 2008
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
MTHøjgaard/ CREO

Udvidelse af administrationscenter for en velfungerende arbejdsplads
Administrationscenteret ved betalingsanlægget er udført som en udvidelse der tilbyder den samlede drift- og administrative organisation en velfungerende arbejdsplads hvor den enkeltes arbejdssituation, mødefaciliteter, kundecenter, undervisningslokaler og kantine er håndteret i en samlende struktur.

En døgnaktiv, moderne arbejdsplads, som er udadvendt og synlig for Storebæltsforbindelsens forbipasserende kunder. Bygningen indgår i en samlet kyst til kyst oplevelse, hvor landskab, design og arkitektur opleves i forskellige hastigheder – i den helt store skala, men også på nært hold i den lille skala hvor stoflighed og detalje spiller en særlig rolle.

Arkitektonisk koncept
Et centralt placeret atrium skaber sammenhæng til det øvrige anlæg, men også overblik, og en særlig social identitet for bygningen. Atriet trækker dagslys ned til bygningens nedre plan hvor møderum bl.a. er placeret og hvorfra en glasbeklædt tunnel skaber forbindelse til den øvrige del af administrationscenteret.

Det arkitektoniske koncept integrerer en samlet teknik- og klimastrategi. Bygningen er naturligt ventileret og udnytter natkøling i en hybrid løsning, hvor adgang til udeluft sker gennem oplukkelige felter i en dobbelt facade og opluk i atriumtaget. Mekanisk ventilation fordeles i dækket over møderum, og forsyner herfra op og ned. Bygningen er udført i insitu-støbt beton, med eksponerede betonlofter og betonvægge i det nedre plan. De synlige betonoverflader bidrager som klimastabilisator til at nedbringe energibehov for opvarmning og nedkøling, og er med smukke karakterfulde overflader med til at fastholde den arkitektoniske identitet.

_____________________________________________________________________________

The Administration Centre at the Toll Station is designed as an extension that offers the total operating and administrative organization a well-functioning workplace, where each individual’s work situation, meeting facilities, customer center, classrooms and canteen are handled in a unifying structure.

A day active, modern workplace that is outgoing and visible to the passing customers of Storebælt Link. The building is part of an overall coast to coast experience, where landscape, design and architecture is experienced at different speeds – in the grand scale, but also at close range in the small scale where texture and detail play a special role.

A centrally located atrium creates a link to the rest of the plant, but also an overview and a particular social identity of the building. The atrium draws daylight down to the building’s lower level where, for example, meeting rooms are located and from where a glass-lined tunnel connects to the rest of the administration center.

The architectural concept integrates a comprehensive engineering and climate strategy. The building is naturally ventilated and utilizes night cooling in a hybrid solution, where access to fresh air is through opening sections in a double facade and vents in the atrium roof. Mechanical ventilation is distributed in the deck above the meeting room, and supplying up and down from here. This building is carried out in insitu-cast concrete with exposed concrete ceilings and concrete walls in the lower level. The visible concrete surfaces contribute as climate stabilizers to reduce energy requirements for heating and cooling, and with beautiful distinctive surfaces help to maintain the architectural identity.

 

 


Seneste projekter