Projekter

Storebælt betalingsanlæg
Storebæltsforbindelsen, Administrations- og betalingscenter

Storebæltsbroens betalingsanlæg
Sund & Bælt
2700 m2
Udført 1998
Mikkelsen Arkitekter a/s
Rambøll A/S, Hannemann & Højlund
Monberg & Thorsen

Moderne og nutidigt betalingsanlæg til Storebæltforbindelsen

Ved udformningen af betalingsanlægget for Storebæltsforbindelsen, er der lagt vægt på at skabe et moderne og nutidigt anlæg, som vil kunne fremstå som vartegn for Storebæltsforbindelsen.

Bygningens hovedstruktur afspejler det samlede anlægs 2 hovedbestanddele: Betalingsanlægget og det administrative kontorafsnit. Taget danner en markant portal for de kærende på motorvejen og accentuerer samtidig administrationsafsnittets foyer og trapperum. Fra tagets underside er nedhængt en stålgangbro hvorpå skilte, klassifikationsudstyr og overvågningsudstyr er monteret.

I administrationsafsnittet er der, fordelt på 3 etager, indrettet ca. 65 kontorarbejdspladser samt møde- og kantinefaciliteter. I bygningen varetages, udover service direkte tilknyttet betalingsanlægget, også drift og vedligehold af den samlede forbindelse. I bygningens øverste plan er der mod vejanlægget indrettet et stort overvågningsrum, hvorfra hele betalingsanlægget overskues og kontrolleres. Mod syd sker adgang og intern fordeling i et 3 etagers glasfoyer med elevator og åben trappe.

Arkitektonisk koncept

Det 160 m lange og 20 m brede tag er i hele anlæggets længde båret af to rækker stålsøjler. Søjlerne er indespændt i såvel fundament som tag. Bygningen og det samlede tag er tværafstivet gennem betonkernerne i administrationsafsnittet

Bygningens lethed og præcision søges fastholdt gennem brug af transparente glasflader og sølvmatte aluminiumsoverflader. Facaderne er udført som en kombination af specialdesignede aluminiumsprofiler og af aluminiumskassetter. De store glasfacader mod syd og nord er opbygget med en afstivende stålunderkonstruktion. Som facaderne er taget på undersiden beklædt med aluminiumskassetter.

Mikkelsen Arkitekter har, udover betalingsanlæg, tegnet Storebælt Højvandssikring(2017), Storebælts Udstillingsbygning(2016) og Storebælts administrationsbygning(2012).

Læs mere på www.storebaelt.dk


Seneste projekter