Projekter

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)
Region Sjælland
4500 m2
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma

Region Sjælland og Novo Nordisk er gået sammen om etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Ambitionen er at løfte diabetesindsatsen på tværs af alle aktørerne i Region Sjælland.  SDCS i Holbæk skal rumme både Holbæk Diabetesklinik og Den regionale enhed, der begge placeres i eksisterende lokaler i Akaciegårdens bygninger. Gennem en transformation af de smukke bygninger fra 1889 tilføjer Mikkelsen Arkotekter moderne elementer med fokus på det enkle og ærlige i forhold til den bevaringsværdige bygning og skaber et nyt diabetescenter.

SDCS i Holbæk skal fungere som et behandlings-, forsknings- og videnscenter, hvor personer med diabetes og deres pårørende er det naturlige omdrejningspunkt for centrets aktiviteter, organisering og fysiske rammer. Akaciegårdens fysiske potentialer og kvaliteter skal underbygges og udnyttes ift. at danne indbydende og ”ikke hospitalslignende” rammer. Diabetesklinikken består af konsultationsrum, behandlings- og undersøgelsesrum, laboratorier og prøverum, transitionsklinik samt reception og venteområder. Kontorområder og rum til klinisk forskning etableres i tilknytning til Den regionale enhed i et vidensfællesskab. Det eksisterende Børne- og Ungeambulatorium, indgår i den samlede Diabetesklinik. Den regionale enhed består af kontorområder til enhedsstaben samt møde og undervisningsrum.

Visionen er at skabe en bygning og et miljø, hvor patienten er i centrum, og som danner rammerne for aktivitet, fordybelse og ny viden. Hvor pårørende finder ro og støtte, og hvor de ansatte får et stimulerende og sundt arbejdsmiljø. Personalets trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at SDCS Holbæk kan blive et imødekommende, velfungerende og innovativt center. Det nye byggeri skal understøtte et optimalt tværfagligt samspil mellem kerneaktiviteterne i SDCS. De fysiske rammer for SDCC skal være attraktive, trygge og komfortable for både patienter og pårørende – uanset alder, sprog og sygdomstilstand.  Det nye SDCS Holbæk, skal være et sted, der inviterer og motiverer diabetikere til en ændret livsstil. Det handler om at motivere den enkelte og skabe ejerskab til egen livsstilsændring.

Det er ydermere vores vision at landskabet skal indgå som en integreret del af bygningen. Der vil være fokus på udsyn og nem adgang til naturrum. Udearealerne/gårdrummene har særlige potentialer i arbejdet med SDCS Holbæk, hvor oplevelsen af at være tæt på og i kontakt med naturen skal være med til at styrke følelsen velvære og glæde, samtidig med at det sikrer dagslysindtag.

Den nære kontakt med naturen er med til at øge følelsen af glæde og velvære hos mennesker. Kontakten til uderum spiller en væsentlig rolle for, hvordan patienternes oplever deres be­handlingsbesøg på SDCS Holbæk. Målgruppen spænder bredt i alder, helbredsmæssig tilstand samt fysiske og mentale res­sourcer. Derfor opleves ventetiden meget forskelligt fra patient til patient, som hver især har forskellige ønsker og behov.


Seneste projekter