Projekter

Steno Diabetes Center, Herlev Hospital
Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden
18.000 m2
Under opførelse
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
STED
COWI

Region Hovedstaden opfører et nyt center ved siden af Herlev Hospital, som skal huse Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Centret, der skal stå færdigt i 2020, vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital.

SDCC består af 18.000 m² i 2-3 etager bestående af kontorer, klinikker, personale- og forskningsarealer, laboratorier, ambulatoriefunktioner, træningshal samt parkeringskælder.

Arkitekturen kommer til at understøtte visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen som Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter, der vil kunne tilbyde patientbehandling i verdensklasse.

Når man træder ind i SDCC, er det som at træde ind i et stort landskab – bygningen og landskabet er både ude og inde vævet tæt sammen og skaber en stimulerende helhed. I denne symbiose mellem landskab og bygning skabes en sundhedsfremmende arkitektur, der indbyder til bevægelse. Det er arkitekturens enkle karakter og samhørigheden med naturen, der gør det til et helt specielt sted.

Med Steno Diabetes Center Copenhagen har der været fokus på at sætte patienten i centrum. For patienter med diabetes er det vigtigt at skabe en bygning, hvor man ikke føler sig stigmatiseret – en følelse, der nemt opstår i mødet med upersonlige og kliniske behandlingsmiljøer. Diabetes Center Copenhagen er et varmt og imødekommende hus, der giver patienterne en hjemlig og tryg ramme.

Her oplever man som patient, at man ikke er alene med sin sygdom, men oplever derimod at være del af et større fællesskab, både med andre diabetikere, men også et fællesskab bestående af et professionelt behandlingspersonale og forskere. Der er lagt stor vægt på det uformelle møde mellem patient og behandlere – og arkitekturen er med til at underbygge dette.

SDCC er med til at positionere hovedstadsregionen som internationalt førende inde for behandlingen af diabetes. Både i relation til den patientcentrerede behandling, og den videns-genererende forskning.

Se mere om byggeriet på Region Hovedstadens hjemmeside https://www.herlevhospital.dk/nythospitalherlev/Projektet/Steno-Diabetes-Center-Copenhagen/Sider/Om-Steno-Diabetes-Center-Copenhagen.aspx

Se video om visionerne for det nye Steno Diabetes Center Copenhagen

Byggeriet opføres med hovedrådgivning fra COWI.


Seneste projekter