Projekter

Hørsholm Skøjtetræningshal
Skøjtetræningshal

Hørsholm Skøjtetræningshal
Hørsholm Kommune
Konkurrenceprojekt 2. plads
Rambøll, BNS

Hørsholm Kommune indbød Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med Rambøll og BNS til at afgive bud i forbindelse med etablering af en Ny Skøjtetræningshal.

Den nye skøjtetræningshal var udbudt som totalentreprise. Skøjtetræningshallen skulle ligge på arealet mellem den eksisterende skøjtehal og Stadionalle, hvor der i dag er parkeringsplads. Bygningen omfatter is-bane til ishockey med tilhørende faciliteter (bander, boxe, afskærmning) samt omklædningsrum. I alt ca. 2.500 m2.

Design
Vi ønskede med placeringen af den nye træningshal at bidrage til en logisk struktur og skabe overblik. Ved at forskyde det nye bygningsvolumen defineres et ankomstareal/ en forplads til det samlede skøjteanlæg.

Den nye træningshal vil lede skøjteløbere, tilskuere og andre brugere frem mod indgangen og samtidig, gennem sprækker og semi-transparente facadepartier, tillade forskellige kig ind til selve træningshallen og synliggør derved bygningens indhold og aktiviteter. På sammen måde vil  lyset fra træningshallen om aftenen  vidne om stedets aktiviteter.

Bygningens rundede og glatte form forenes med den eksisterende skøjtehal – og får skabt et enkelt udtryk – en helhed, der er med til at definere det omkringliggende landskabsrum.


Seneste projekter