Projekter

Sandkaj, boliger

Sandkaj boliger
PKA
9500 m2
Udført 2016
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S
Grontmij

Ny boligbebyggelse med 95 lejelejligheder direkte ned til havnebassinet i Nordhavn, København.
Den klassiske karrébebyggelse aftrappes mod syd for at optimere solindfaldet i gården og styrke kontakten til havnebassinet. Herved skabes rum for beboerne til leg, motion og velvære på de forskudte tagterrasser.

Et overordnet grid af tegl tegner bygningens store skala, hvorunder de individuelle opgange og lejlighedstyper repræsenteres ved forskelligfarvede tegludfyldninger. Gridstrukturen løber fri af facaderne og danner pergolaer over tagfladernes begrønnede opholdsarealer.

I den nære skala skaber altannicher og forsætninger i teglfladerne varierede og oplevelsesrige facader. Mod havnepromenaden har stuelejlighederne  små private forhaver og langs de øvrige facader findes små begrønnede kantzoner.

Stueplanets hjørnelejemål mod havnebassinet rummer fælleshus med kajakdepot for beboerne samt cafe/butik. Gården er indrettet med begrønnet lejeplads, private terrasser og overdækket cykelparkering. Kælderen rummer teknik, pulterrum og cykelparkering.

 


Seneste projekter