Projekter

Rudersdal Rådhus, ombygning

Rudersdal Rådhus
Rudersdal kommune
300 m2
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Orbicon

MIKKELSEN ARKITEKTER har varetaget brugerproces, projektring af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt inklusiv håndtering af proces med Slots- og Kulturstyrelsen. Programmeringen er udført i tæt dialog med forskellige brugergrupper og Kulturstyrelsen.

I arbejdet med renovering af eksisterende bygninger af kræves der ikke blot innovative løsninger, men også at man har blik for den eksisterende bygnings værdi for derved at sikre en balance mellem bevarelse af bygningernes eksisterende kvaliteter og opfyldelse af nye behov. Det lå en særlig udfordring i at udføre en ombygning og tilbygning af en så stærk og smuk arkitektonisk helhed, som karakteriserer det oprindelige Søllerød rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Vi valgte en strategi, hvor materialevalg og konkrete løsninger på den ene side kan føres direkte tilbage til den oprindelige udformning, og på den anden side repræsenterer nye, visionære og fremadrettede løsninger, som tager udgangspunkt i innovative løsninger og nye materialer bundet sammen af en samlet detaljestrategi.

Plandisponeringen for Borgerservice tager udgangspunkt i den oprindelige disponering og rummelige hierarki. Således balanceres ankomsten til Borgerservice via den dobbelthøje hall med kontakt til balkon samt til koblingen mellem bygningerne, til overgangen med receptions – og ventepladser, for at åbne sig igen ved ankomsten til betjeningsområdet, der er orienteret mod sydvest. Stueplan indrettes med reception/venteområde ved overgangen til Borgerservice og betjeningsområdet, som defineres og afgrænses af glasvægge, der markerer overgangen mellem faste arbejdspladser og fleksible arbejdspladser i forbindelse med Borgerservice.

Forslaget til ny borgerservice på Ruderdal Rådhus (2013) kom i forlængelse af den indgående erfaring tegnestuens nøglemedarbejdere har med renovering af Arne Jacobsen byggerier. Her kan nævnes ombygningen af Nationalbankens kantine og glastrappe (2002), genopførsel af Gentofte badmintonhal (2014), renovering af Texaco Servicestation i Gentofte (2003), ideoplæg til ny indretningsplan for lobby, cafe, konference og møderum på SAS Royal Hotel (2012) og designmanualen til Rødovre Rådhus (2016).


Seneste projekter