Projekter

Rødovre Rådhus, helhedsplan

Helhedsplan for Rødovre Rådhus
Rødovre Kommune
5.500 m2
2015
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

MIKKELSEN ARKITEKTER har udarbejdet en helhedsplan, der beskriver hvordan rådhusets arkitektoniske kvaliteter opretholdes og giver retningslinjer for den daglige vedligeholdelse af bygningen, så dens fredningsværdier bevares.

Rødovre Rådhus er en senmodernistisk curtain-wall bygning, som består af to bygningsvolumener, der er forbundet af en glasgang. Den er tegnet af Arne Jacobsen og blev opført i 1956. Den blev fredet af Kulturstyrelsen i 1994 på grund af sine arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier. Rådhusets facader og interiør indeholder smukke detaljer, som skal vedligeholdes. Nu skal rådhusets arkitektoniske kvaliteter opretholdes, så alle renoveringsopgaver vil være i overensstemmelse med den oprindelige bygnings designprincipper samtidig med, at der skal være rammer for et moderne arbejdsmiljø.

Det selvbærende curtain-wall system, som på opførelsestidspunktet var et af de mest avancerede konstruktionsprincipper, består af facadeelementer i glas og metal. Forhallen i administrationsbygningen indeholder et triplehøjt foyerrum, og den berømte to-løbstrappe i glas og stål er nedhængt fra loftet. I administrationsbygningen er to konstruktive søjlerækker placeret i midterkorridoren. Byrådssalen ligger modsat administrationsbygningen. På langfacaderne er der solvåg-fliser, og gavlene er opbyggede som vinduespartier. Der er en 14 m bred og 91 m lang kontorfløj, som er i tre etager med fuld kælderetage. Rødovre Rådhus har en åben forplads og et stort parkområde.

__________________________________________________________________________________

Mikkelsen Architects prepared a document describing how the town hall’s architectural qualities are to be maintained in the years to come. The design manual provides a set of guidelines regarding the future maintenance of the building to ensure its original values are preserved.

The town hall is a late modernist curtain-wall construction consisting of two building volumes connected by a glass corridor. Designed by Arne Jacobsen in 1956, the building was listed by the Heritage Agency in 1994 for its architectural, environmental, and cultural values. The town hall’s facades and interior spaces display a set of beautiful details throughout. By bringing to light these architectural qualities, the objective is to establish a framework for future renovations, in line with the building’s original design principles and adaptable to modern working environments.

The self-supporting glass and metal curtain-wall system was one of the most advanced systems at the time, both in its design and construction. The entrance opens up to a triple-height space containing the iconic glass and steel suspended staircase. Columns located in the corridors run along the entire length of the building and give support to each of the cantilevering concrete floor slabs. The council chamber lies westwards, connected to the administration building by a glass corridor. Its longitudinal facades are panelled with Solvåg tiles while the gables consist of large glass panels. The main three-storey office block is 14 m wide and 91 m long and opens up to a forecourt to the east and a large park to the west.

 


Seneste projekter