Projekter

Poppelstykket ungdoms- og familieboliger
Poppelstykket

Poppelstykket
PKA Ejendomme
Udført 2018
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
MOE
Glindorf & Partnere

Bygningen indrettes med 109 ungdomsboliger i langhuset, 19 familieboliger i højhuset og derudover indrettes tre penthouse-boliger på etage 04 med adgang fra fordelingsareal i højhuset og med private aflukkede terrasser.

Bygningen er en del af en fremtidig bebyggelse mod nord, hvor der etableres et byrum som en integreret del af Følager, samtidig etableres et fremtidigt vejtrace ved Poppelstykket inkl. fortov, cykelsti og parkering mellem træer.

De rekreative arealer er inddelt i tre typer. Alle boliger har private og bygningsnære udearealer i form af altaner, terrasser eller fælles opholdsarealer. Derudover etableres en fælles tagterrasse på etage 03 for ungdomsboligerne med adgang fra fællesområde. Gårdrummet indrettes og tænkes som et sammenhængende byrum med en ensartet belægning, hvor der er reserveret plads til henholdsvis brandredningsareal, cykelparkering og HC-bus. Der etableres et aktivitetsbånd med opholdsarealer, grillplads, petanquebane m.m. i gårdrummet.

Følg med i processen og se lejligheder her.

______________________________________________________________________________________

Poppelstykket comprises of mixed use housing for both young ones and families. Commercial spaces on the ground floor engage with the street to ensure a future lively neighbourhood.
The building consists of 115 low rent youth apartments with each their own bathrooms and kitchen facilities. Shopping and retail spaces are located on the ground floor. A large roof terrace on top of the lower section of the building acts as a place to hang out for the students. On the 3rd floor, a large kitchen doubles up as a space for events for the youth.

Three penthouse apartments with each their own private roof terrace crown the lower section of the building.
The tower accommodates 24 family apartments, 100 square meters each in size.
The façade of the building is clad in dark brick and punctured throughout with large windows giving it a unique silhouette. Corner openings allow for natural light to flood the apartments and give the users a panoramic view of the surroundings.


Seneste projekter