Projekter

Østre Kapel

Østre Kapel
København kommune
250 m2
Igangværende
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Østre Kapel på Vestre Kirkegård transformeres fra forfaldent kapel til nyt teater/kulturhus.

Da flere og flere bliver kremeret ift. begravet reduceres behovet for kapeller og der frigøres arealer på landets kirkegårde som kan benyttes til andre formål.
Transformationen af Østre Kapel viser vejen for en ny anvendelse af kapel og kirkegård med respekt for den bevaringsværdige arkitektur og balancering mellem rekreative formål og kirkegården som sted for fordybelse og sorg.

Kapelsalen omdannes til multianvendelig teater- / udstillingssal, det centrale tidligere pynterum til udstillings atrium flankeret af toiletter og backstageområde mens det tidligere lighus omdannes til cafe/mødested.

På øvre niveau tilføres nye moderne kviste i tagfladen for at skabe plads til prøvescene og administration.

Kirkegården omkring Østre Kapel omdannes til bl.a. sanse- og nyttehaver, hvor cafeen bliver et naturligt mødested for havens brugere.

Kapellet bliver også centrum for arrangementer med afsæt i kendte kulturpersoner, såsom Anker Jørgensen og Tove Ditlevsen, der ligger begravet på kirkegården.

Den historiske bygning energirenoveres ved hjælp af en indvendig foring således at bygningens ydre fremstår stort set uændret.

Isolerede paneler med integreret sceneteknisk udstyr beklæder rummenes plane lukkede nedre flader mens den øvre bindingsværkskonstruktion og enkeltlagsvinduer isoleres med transparente oplukkelige glaspaneler således at bygningens detaljerigdom bevares synlig.

Den rigt detaljerede filigran trækonstruktion bevares ved anvendelsen af udvendig kompaktisolering af tagfladen.


Seneste projekter