Projekter

Nyhøj Klubhus - Høje Taastrup
Nyhøj Klubhus, Høje-Tåstrup Kommune

Klubhus
Høje-Tåstrup Kommune
Udført 2016
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Norconsult/ Wessberg
Juul & Nielsen

MIKKELSEN ARKITEKTER er arkitekter i teamet, ledet af totalentreprenøren JUUL & NIELSEN, der har hovedprojekteret og bygget Nyhøj Klubhus i Høje Tåstrup Kommune.

Målsætningen for Taastrup FC’s nye klubhus var, at kunne samle alle aktiviteterne omkring fodboldklubben ét sted. De gamle lokaler var nedslidte og ikke egnede til større arrangementer og møder. Man ønskede et klubhus, som skulle være opholdssted for alle aldersgrupper og indeholde café, tøjsalg og mødefaciliteter for 8-100 personer.

KONCEPT
Den rektangulære byggegrund udnyttes fuldt ud.
Længebygningen deles op i to lige store dele som forskydes.
Forskydningen giver mulighed for overdækkede nicher ved begge indgange. Der er dermed rig mulighed for at kunne stille sine støvler uden for bygningen i et tørt miljø ved regn- eller snevejr.
I zonen mellem klubhusets samlingssted caféen og de aktiverede udearealer/banerne, tilføjes yderligere overdækning.
Dette giver tilskuere muligheden for at stå under tag og følge spillerne på banerne mod vest.
Hele vestfacaden holdes åben for at danne en glidende overgang mellem inde og udemiljø.


Seneste projekter