Projekter

nordhavnen masterplan
Nordhavnen, Masterplan, Konkurrence

Nordhavnen - En bæredygtig masterplan
Københavns Kommune
3.500.000 m2
Mikkelsen arkitekter a/s
Kragh og Berglund Landskabsarkitekter
Battle McCarthy, Geisler & Nørgaard ApS, DHI
Luise Lorenc og Reiko Nara Mikkelsen arkitekter, Rådgiver : Professor Erik Werner Petersen

Den internationale idékonkurrence omfattede en overordnet plan for hele Nordhavnen, en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn, samt en strategi for realiseringen af planerne.

I forslaget udvikles Nordhavnen som en naturlig forlængelse af Københavns eksisterende havne- og kanalby. Med en samlet strategi inddeles området i syv forskellige zoner, der hver sikrer et mangfoldigt bymiljø og en bæredygtig udvikling. Københavns inderhavns forlængelse i en ny Canal Grande danner rygraden i den ny bydel. Mod nord, med udsigt til Hveen, etableres ny kystnatur og badestrande.

Forslaget fortsætter Københavns inderhavn tværs gennem den nye bydel i Nordhavnen. Hermed skabes en bymæssig sammenhæng fra den nye bydels nordspids til Svanemøllen, Langelinie, Holmen, Kvæsthusbroen, Nyhavn, Christianshavn, Bryggerne, Sydhavnen og Teglholmen. Den nye bydel bliver ikke blot et tillæg til København, men en integreret del af byens havne- og kanalstruktur.

_____________________________________________________________________________________________

The international idea competition included an overall plan for the entire Nordhavn, a specific building plan for Indre Nordhavn, and a strategy for the realization of the plans.

In the proposition, Nordhavnen is developed as a natural extension of Copenhagen’s existing port and canal. With an overall strategy, the area is divided into seven different zones, each ensuring a diverse urban environment and sustainable development. Copenhagen’s inner port extension in a new Canal Grande forms the backbone of the new district. To the north, overlooking Hveen, a new coastal scenery and beaches are established.

The proposition continues Copenhagen’s inner harbor right through the new town in Nordhavnen. This creates an urban setting from the new district’s northern tip to Svanemøllen, Langelinie, Holmen, Kvæsthusbroen, Nyhavn, Christianshavn, Bryggerne, Sydhavnen and Teglholmen. The new town is not simply an addition to Copenhagen, but an integral part of the city’s harbor and canal structure.


Seneste projekter