Projekter

Laboratorie- og Logistikbygning, Bispebjerg Hospital

Laboratorie og Logistikbygning, Bispebjerg Hospital
Region Hovedstaden
9.500 m2
Udført 2018
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, EYP
Niras
Aarsleff
Hampus Berndtson

Mikkelsen Arkitekter står bag Laboratorie- og logistikbygningen på Bispebjerg Hospital, som er første vigtige skridt i realiseringen af en omfattende udbygningsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og vil i fremtiden spille en central rolle for hospital og psykiatri på Bispebjerg.

Bygningens 9.500 m² huser fælles forskningsfaciliteter og er hjemsted for Klinisk Biokemisk Afdeling, der årligt leverer omtrent ni mio. blodprøvesvar til hospitalet og til de praktiserende læger. Derudover indeholder bygningen testrum, laboratorier, kontorer samt varegård med tilhørende logistik og lagerfunktioner. Fra kælderområdet fordeles varer til resten af hospitalet via tunneller.

Den brede trappe, der snor sig op igennem bygningens midte, er bygningens rygrad, og fungerer som et socialt bevægelsesrum, der skaber sammenhæng og overblik.  Bygningens centrale trapperum skaber interaktion og er en livgivende akse, der med et generøst dagslysindtag giver adgang til de enkelte forskningsenheder og tilbyder samtidig lommer for ophold og uformelle møder. Bygningen har en servicerende og udadvendt funktion, der gør, at den hele døgnet vil være aktiv og have mange besøgende. Det er vores ønske, at bygningens forskellige aktiviteter skal være synlige og vil blive oplevet også udefra og dermed bidrage til oplevelsen og kvaliteten af udearealerne.

Den nye Laboratorie – og Logistikbygning indgår i tæt sammenspil med Martin Nyrups fredede bygninger fra 1913 og med en forenklet og præcis geometri udvises respekt for stedets særlige kvaliteter. Bygningen fremstår med åbne, aktive facader, der giver et indblik i laboratorie- og logistikfunktionerne. Facaderne er udformet med bevægelige lysfiltrerende skodder, hvor relief og skiftende transparens skaber en varieret oplevelse alt efter tid på døgnet og året. Metalfacaden og dens præcision i detaljen, harmonerer med detaljerigdommen i de fredede bygninger, og er udført i mørk, anodiseret og bejdset aluminium, der i varme og lød spiller sammen med den røde tegl i det eksisterende hospital.

Dagslys og arbejdsmiljø er i fokus – bevægelige udvendig skodder kan styres individuelt og giver den enkelte forsker mulighed let at skabe sit eget dagslys-miljø tilpasset de forskellige arbejdsmæssige situationer. En central styring af de bevægelige skodder giver ligeledes mulighed for at ”lukke” bygningen, når den ikke er i brug og derved undgå unødige omkostninger til opvarmning eller køling. Samtidig fremstår bygningen dynamisk, idet den tilpasser sig indre brugsmæssige behov og klimaets skiften over tid.

Mikkelsen Arkitekter har haft et ønske om at skabe en Laboratorie- og logistikbygning, der i en arkitektonisk helhed samler laboratoriefunktioner, løser tekniske og infrastrukturelle udfordringer og danner ramme om en dynamisk og velfungerende arbejdsplads.  Bygningen samler mange forskellige brugere og funktioner, og det har været afgørende at skabe en struktur, der er klar og forståelig for alle brugergrupper.

Det overordnet sigte har været at skabe en bygning, der som logistik- og lagerbygning dagligt skal kunne modtage tung lastbilstrafik og vareleverancer i stueetagen – men samtidig rumme forsknings- og laboratoriefaciliteter, hvor arbejdsmiljøet for forskere og andet personale foregår i en helt anden skala med særlige krav til, sektionering, udstyr og lydniveau.

Med den nye Laboratorie- og Logistikbygning samles forskningsaktiviteter, der før har været spredt ud på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og dermed understøttes interaktion på tværs af faggrupper – og samtidig fremmes vidensdeling og synergi de forskellige afdelinger imellem.

Se mere på Region Hovedstadens hjemmeside her

 


Seneste projekter