Projekter

KU Rammeaftale - Søndre Campus
Rammeaftale – Københavns Universitet, Søndre Campus

Totalrådgivning og Bygningssyn
Københavns Universitet
148.500 m²
2014-2018
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
MOE

Opgaven for Københavns Universitet, Campus Service (CAS) indeholder en 4-årig rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

Opgaven dækker bygningssyn, vedligeholdelse, renovering, ombygning og nybyggeri af undervisnings-, forsknings- og kantinelokaler samt auditorier/sale i drift på Det Humanistiske Fakultet, Natur- og biovidenskabelige fakultet samt Juridiske og Teologiske fakultet på Københavns Universitet Søndre Campus.

MIKKELSEN ARKITEKTER yder byggeledelse, bygherrerådgivning, procesrådgivning, total- og arkitektrådgivning, bygningssyn, fagtilsyn, Facility management samt drift og vedligehold af fakultetets byggerier i et konsortium med MOE.

DELOPGAVER
Opgaven omfatter talrige delopgaver årligt med hver sit honorar og sagsnummer, herunder administration, og styring af disse. Arbejderne er fordelt på fakultetets bygninger SC 1, SC 2 og SC 3 på Amager.

SC 1: Ombygning af eks. bibliotek til en ny funktion med åben kontorfaciliteter. Akustik og nye indeklima løsninger. MIKKELSEN ARKITEKTER varetog arkitektrådgivningen, byggeledelse og Arbejdsmiljø B.

SC 2: Renovering af adgangsforhold til forbedring af indeklimaforhold, renovering af adgangsveje i forhold til brandforhold.

SC 3: Rådgivning om lejerforhold vedr. ombygninger i forhold til bl.a. brand, akustik og indeklimaforhold.


Seneste projekter