Projekter

Københavns Universitet, laboratorierenovering

Fyrtårnet - Nørrecampus (Sund), Københavns Universitet
Bygningsstyrelsen
500 m2
2015
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Laboratorierenovering af Fyrtårnet er et led i Københavns Universitet ønske om at styrke forskningen inden for det kemiske område med særlig fokus på lægemiddel-relateret forskning. Det nye Center for Biopharmaceuticals etableres som et samarbejde mellem Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt Institut for Farmaci.

Projektet “Fyrtårnet – Center for Biopharmaceuticals” omfatter ombygning og renovering af eksisterende laboratorier og kantinefaciliteter på Københavns Universitet, School of Pharmaceutical Science. De eksisterende faciliteter er en blanding af kontorfaciliteter, kantine og laboratorier. Omfanget af projektet indbefatter hele etagen, ca. 500 m².

Formålet med projektet er at indrette eksisterende etage til to nye forskerenheder – en kemienhed og en biologienhed – med tilhørende kontorfaciliteter.

Laboratorierne er indrettet efter nutidige forsknings- og undervisningsforhold og i overensstemmelse med BYGST basiskrav til indretning af laboratorier. (Laboratorierne indrettes efter GMO klasse 1 krav.)

Da bygingen er i drift på de øvrige etager under ombygningen, skal omlægninger af diverse installationer og støjende arbejder koordineres med bygningens øvrige brugere. Ombygningen vil skabe støjgener og midlertidige nedlukninger af installationer, men der er stor fokus på at planlægge arbejdet således at gener minimeres.


Seneste projekter