Projekter

Kolding Sygehus - Konkurrence projekt - masterplan
Kolding Sygehus, Konkurrence

Kolding Sygehus
Region Syddanmark
Konkurrence
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Kolding Sygehus med Nyt FAM kan i et lidt større perspektiv få en betydning, der vil række ud over sig selv, som et potentielt pejlemærke for  den vej det danske sundhedsvæsen skal udvikle sig i de kommende år. Det er vores vision at skabe et moderne og fleksibelt udbygget Kolding Sygehus med fokus på et helbredende miljø og stimulerende rammer, hvor dagslys, funktion, æstetik og fremtid smelter sammen til gavn for alle patienter, personale og pårørende.

Vi skal udforme et sygehus, der er tilpasset menneskers behov og ikke omvendt. For os er det afgørende at skabe rammer, som gør at både ambulante og indlagte patienter oplever et overskueligt, trygt og højteknologisk behandlingsmiljø, baseret på gode dagslys forhold og en fantastisk udsigt over de smukke næromgivelser og ikke mindst ind over
Kolding by og fjord i særdeleshed.

HOVEDKONCEPT: EN BYPLAN
Med udgangspunkt i de planlagte arealudvidelser og det forøgede patient antal, mener vi det er rigtigt at betragte sygehuset som en byplan i miniatureudgave, hvor oplevelsesrige gader og pladser knytter det hele sammen til en helhed med god kontakt og udsyn til natur og parker. Således søger vi ud fra denne betragtningsvinkel at tilvejebringe et stort overblik med en selvforklarende sammenhængende logistik. Vi ønsker at forstærke den nuværende hovedakse. Den skal fremover være ”hovedgaden” i byplanen. Vi foreslår desuden at tilføre hovedgaden ekstra kvaliteter ved tilføjelse af nogle nye “pauserum”, som giver mulighed for tilfældige møder og ophold i form af mindre udvidelser mod landskabet mellem de enkelte eksisterende bygningsvolumener, så landskabet igen bringes tæt ind til hovedaksen. Pause rum medvirker til at forklare det trafikale hierarki og skabe identitet og liv i hovedgaden. En del af de nuværende senge flyttes til en ny sengebygning. Nuværende sengearealer vil derfor skulle konverteres til brug for ambulatorier. Vi foreslår at bearbejde områderne for de ambulante funktioner ved en
landskabelig opgradering af de eksisterende indeliggende gårdrum og udforme dem til åbne transparente venterum og opholdsrum med ekspedition ud mod hovedgaden forsynet med glaspartier og dermed stor transparens til hovedgaden. Disse opgraderede haverum opnår således status som genkendelige elementer, der giver orientering ind i ambulatorieområderne. På samme måde ønsker vi at etablere klare og lette identificerbare tværgader ud fra hovedaksen med etagevis trafik-adskillelse som i hovedaksen. Samtidigt forstærkes hovedadgangen til bygningen med en ny spatiøs ankomstfoyer med en klar identificerbar ny hovedindgang. Det bliver en ny entydig ankomstsituation i det smukke naturområde foran den nye hovedindgangstårn, bliver Kolding Sygehus et signifikant vartegn for Kolding By – et nyt pejlemærke.


Seneste projekter