Projekter

Købmagergade 31, transformation og tilbygning i den tætte by

Købmagergade, butik og boliger
Ejendomsinvest
752 m2
Konkurrence
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Mikkelsen Arkitekter har vundet konkurrencen om til- og ombygningen af den historiske ejendom på hjørnet af Valkendorfsgade og Købmagergade.
Den eksisterende bygning fra 1883 ligger i den historiske del i København K, og rummer i dag butik, med indgang og facade mod Købmagergade – og erhvervslejemål på etagerne med adgang fra Valkendorfsgade. Ejendommen skal delvis transformeres udvendigt som indvendigt og suppleres med en tilbygning, et infill, i det eksisterende gårdrum mod Valkendorfsgade

Tilbygningen mod Valkendorfsgade skriver sig ind i den arkitektoniske kontekst med en moderne facade, der i materialitet og formsprog styrker gadens identitet som et historisk og alligevel moderne storby-strøg. Materialer og arkitektoniske virkemidler, samler den eksisterende bygning og tilbygning, til en helhed, der balancerer mødet mellem de forskellige tider bygningerne repræsenterer. Tilbygningen fremstår åben med større vinduespartier og franske altaner, med indeliggende værn, mod Valkendorfsgade, der er med til at lade lys og liv flyde mellem byen og boligen. Tilbygningen/infill vil henover døgnet tilføje et varieret spil af lys og skygge, stoflige kontraster og karakterfulde detaljer i det eksisterende gadebillede.

Grundet den særlige placering i den tætte bystruktur vil vi undgå fundamenter tæt ved skel, med deraf afledte behov for at understøbe / forstærke ved nabobygning eller egne bygnings fundamenter. Vi har derfor valgt at udføre to nye fundamenter, placeret med god afstand til eksisterende bygninger, hvorpå der placeres to stk. søjler i stueetage. Disse bærer bjælker der er integreret i dækket,  som spænder fra eksisterende bygning, hvorpå søjler på de øvrige etager kan placeres. Dækkonstruktionen er opbygget af små, lette præfabrikerede 65mm krumme PCC betonskaller som nemt bringes på plads, og kan håndteres manuelt. Herefter udstøbes med beton, evt. pumpet ind fra betonvogn placeret hensigtsmæssigt lidt på afstand af byggepladsen. Processen gentages etage for etage med minimal brug af udstyr og løftegrej, og med et meget lille behov for at blokere Valkendorfsgade. Ved at benytte betonskaller som forskalling reduceres og nedskaleres arbejdsgange og en høj finish opnås. Hovedbjælker er designet til at bære udkraget på søjler, hvorved der opnås en fleksibilitet i anvendelse og indretning af arealerne.
En kantbjælke sikrer at facadeelementer kan bæres hele vejen rundt, ligesom også en let brandsektionsvæg mod nabo vil kunne bæres etage for etage


Seneste projekter