Projekter

Hillerød Markedsplads

Nybyggeri af boliger og kontorer
PFA
Under opførelse
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Rambøll

MARKEDSPLADSEN – KONTEKST

Det nye byggeri indeholder forskellige funktioner, der er med til at sikre, at Markedspladsen benyttes af flere mennesker på skiftende tidspunkter af døgnet.Ved at placere restaurant, café samt dagligvarebutik i kantzonen sikres aktivitet og tilgængelighed for lokalbeboerne. Stueetagerne vil fremstå forholdsvis transparente mod Markedspladsen og sikrer dermed interaktion med det nye byrum, der skabes.

Tegl med forskellige udtryk vil være bygningernes gennemgående materiale. Det vil være med til at danne ramme om det markedsflow, der vil blive skabt og som kobles til, den fremtidige mur ved kanten af slotssøen.

Tagfladen mellem hotel og boliger beplantes og gøres tilgængelig for beboere og besøgende til hotel og fitnesscenter, som er placeret på 1.sal over dagligvarebutik.

Med bygningernes disponering og arkitektur, skabes der en unik bebyggelse med reference til både slottet og byens øvrige teglbygninger.

Bygningerne danner en enhed, som både er med til at definere Markedspladsen samt åbne op og skabe sammenhæng mod slotssøen. Bygningerne er placeret således, at sollyset rammer pladsen og opholdsarealer ved restaurant, cafe m.m. samt ved ankomsten til hotel og dagligvarebutik.

Bygningerne mimer den omkringliggende skala og bliver lavere mod Slangerupgade – og skaber dermed sammenhæng med eksisterende gårdrum mod øst og Slotsgade.

Boliger i forskellige størrelser fordeles på to bygningsvolumener, som begge opnår en fin kontakt til Frederiksborg slot og byen samt muligheder for udeophold/ altaner til begge sider.


Seneste projekter