Projekter

Gentofte Rideklub ny ridehal
Gentofte Rideklub, Ridehal og staldanlæg

Gentofte Rideklub
Gentofte Rideklub
Mikkelsen Arkitekter

MIKKELSEN Arkitekter blev inviteret til at give forslag på nyt staldanlæg og ridehal for Gentofte rideklub. Forslaget opfylder programmet med både en udendørs ridebane 20×60 meter og en overdækket ridebane 20×60 meter og et kompa­kt staldanlæg med plads til 80 hestebokse. Ved at lægge ridehallen ovenpå staldene skabes en kompakt struktur, som frihold­er værdifulde arealer til udendørs ride aktiviteter og folde.

En kompakt og sammenhængende struktur med 4 staldafsnit samt tilhørende faciliteter på terrænplan. Dette giver en nem og enkel daglig rutine for heste, ryttere og ansatte, og man kan færdes ude og inde uden barrierer.

En overdækket ridebane med tilhørende faciliteter ligger ovenpå st­aldene og man ankommer med hesten via en rampe fra den centrale ankomstplads. På samme måde er der en sekundær exit rampe på nordøst siden af ridebanen til køretøj/ maskiner.

En udendørs ridebane 20×60 meter er placeret i forlængelse af de eksisterende bygninger og fra det nye anlægs foyerområde og caf­eteria, kan man både kigge ud på den udendørs ridebane samt ind på den overdækkede ridebane.

_____________________________________________________________________

MIKKELSEN Architects were invited to give suggestions for new stables and riding for Gentofte Riding Club. The proposition meets the program with both a 20 x 60 meters outdoor riding arena and a 20 x 60 meters covered riding arena and a compact stables with room for 80 horse boxes. By putting the riding hall on top of the stables, a compact structure is created, which frees valuable areas for outdoor riding activities and folding.

A compact and coherent structure with four stable sections and associated facilities at ground level. This provides a convenient and simple daily routine for horses, riders and staff, and you can move inside and outside without barriers.

A covered riding arena with associated facilities are located on top of the stables and you arrive by horse via a ramp from the central arrival area. Similarly, there is a secondary exit ramp on the northeast side of the riding arena for vehicles / equipment.

A 20 x 60 meters outdoor riding arena is located in the extension of the existing buildings and from the new plant’s foyer and cafeteria, you can both look out on the outdoor riding arena and onto the covered riding arena.


Seneste projekter