Projekter

Frederikskaj - Boliger
Frederikskaj, boliger

Frederikskaj
MT Højgaard
24.000 m2
Udført 2008
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
GHB Landskabsarkitekter
MT Højgaard
The European Copper in Architecture Award 2009
Mikkelsen Arkitekter

Boligbebyggelsen Frederikskaj ligger i den gamle Teglværkshavn i den sydlige del af Københavns havneløb med 152 lejligheder fordelt i to bygninger med hver seks opgange.

Den arkitektoniske udfordring bestod i at skabe velbelyste boliger med gode altaner samt en oplevelse af nærhed til selve havnerummet – alt sammen på en smal grund med store nabobygninger.

Mikkelsen Arkitekter vandt arkitektkonkurrencen i 2005 med et visionært forslag om at etablere en ny kanal, der trækker havnefronten og vandet helt ind til bebyggelsen. Husene er placerede optimalt i forhold til sol og udsigt omkring den nye kanal. Kanalen har anløbspladser for kajakker, og et bredt trappeanlæg med trin, der leder direkte fra vandet og op til et lille torv i midten af bebyggelsen.

Med sine kobberklædte facader, rummelige altaner med glasværn, og døre og vinduer i hårdt træ bidrager Frederikskaj med sine varme toner til området omkring Teglværkshavnen. Med tiden vil facaderne patinere og skabe reference til de historiske kobbertårne og -tage langs Københavns havnefront.

En fælles bygning står ned til kanalen med køkken, åben pejs og kajakudlejning for beboerne. Bygningen har en åben facade, hvor vandet reflekteres i de store vinduer – en effekt der skal øge den unikke oplevelse af at bo ved vandet.

Bebyggelsen har opnået en høj grad af præcision gennem præfabrikering, ikke kun af betonelementer, men også facadeelementer og altaner. Bygningen vandt ‘European Copper in Architecture Award’ i 2009.
______________________________________________________________________________

The Frederikskaj residential complex is located at the old Teglværkshavn (Brickworks Harbour) by the southern harbour entrance to Copenhagen Docklands. The 152 flats are housed in two blocks – each with six access stairways.

Mikkelsen Architects won the architectural competition in 2005 to design the flats with its visionary proposal to establish a new canal running closely adjacent to the blocks, drawing the reflection of the water’s surface into the flats.

The buildings are oriented to provide maximum benefit from the sun and views over the new canal with its kayak put in places and the magnificent, wide steps leading directly from the water to the little square in the centre of the complex.

With its copper clad facades, its large glass balconies and hardwood doors and windows, the Frederikskaj complex contributes with a warm and welcoming feel to the ambiance around Teglværkshavn.

With time the Frederikskaj facades will patinate, creating a reference to the verdigris of the historic copper spires and roofs along Copenhagen’s waterfront.

Frederikskaj has won the European Copper in Architecture Award 2009.


Seneste projekter