Projekter

B225 DTU Bioengineering

B225 DTU Bioengineering
Danmarks Tekniske Universitet
2000 m2 nybyggeri, 2500 m2 renovering
Udført 2017
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, LINK Arkitektur
Schul Landskabsarkitekter
MOE Rådgivende Ingeniører
Hampus Berndtson

B225 Bioengineering er en laboratoriebygning, som er koblet til de eksisterende bygninger 224 og 223 og indeholder laboratorier (GMO 2 og uklassificerede laboratorier), samt forsknings- og undervisningsfaciliteter. Bygningen danner forbindelsesled mellem de to eksisterende B223 og B224. B224 er ombygget og energirenoveret i forbindelse med byggeriet.

Institut for Bioteknologi og Biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet er et biovidenskabeligt institut, der arbejder multidisciplinært og udforsker grænsefladen mellem biologisk, kemisk og fysisk videnskab. Forskningsaktiviteterne dækker nøgleområder som sygdom og sundhed, biobrændstoffer, fødevarebioteknologi og udvikling af nye lægemidler. Forskningen er baseret på brug af teoretiske, IT-baserede og eksperimentelle metoder.

MIKKELSEN ARKITEKTER  i projektteam med LINK Arkitektur stået for opførelsen af B225 Bioengineering samt renovering og ombygning af bygning 224 og 223. Mikkelsen Arkitekter
har varetaget brugermøder, dispositions- og projektforslag, hovedprojekt og udbud samt projektopfølgning og fagtilsyn i forbindelse med B225.

Den nye laboratoriebygning 225 rummer laboratorier, møderum, stillerum og supportzoner til forskning og undervisning.

Med bygning 225 har fokus været på at skabe åbenhed og plads til interaktion, den åbne trappe og glasfacade skaber sammenhæng og dialog med den omliggende campus. Bygningens rumlige og funktionelle sammenhænge skaber et naturligt flow mellem laboratorier, møderum, stillezoner, flexzoner og sociale zoner.

B224 er ombygget og nyindrettet med nye GMOlaboratoriefaciliteter til forskning og undervisning. Laboratorierne omfatter laboratorier med høj renhedsklasse (ISO 6), GMO-klassifikation samt krav til indeslutning (BSL2). Forud for ombygningen er miljøsanerings- og nedrivningsarbejder udført. Energirenoveringen af B224 gøres til standardtiltag for fremtidig renovering på DTU’s eksisterende bygningsmasse.

Designet af B225 afspejler DTU’s ønske om at skabe transparens mellem forskernes arbejde, og verden udenfor. Huset sikrer med sin arkitektur optimale forhold for forskning, innovation og vidensdeling inden for instituttet og er samtidig med til at synliggørelse aktiviteterne for interne og eksterne samarbejdspartnere i en global skala. Bygningens rumlige og funktionelle sammenhænge skaber et naturligt flow for forskere og studerende, mellem laboratorier, undervisningsrum, møderum, stillezoner, flexzoner og sociale zoner. Ved at isolere og kategorisere rum med særlige tekniske krav til renhed eller sikkerhed er der opnået en større åbenhed og frihed i forbindelse med evt. fremtidige ændringer.

Bygningen sikrer optimale forhold for forskning, innovation og vidensdeling inden for instituttet, og er samtidig med til at synliggøre aktiviteter og forskningsresultater for både for interne og eksterne samarbejdspartnere både i Danmark og udlandet.

DTU Bioengineering er placeret i den nordlige del af 2. kvadrant i forbindelse med Søltoft Plads og indgår i den sammenhængende kæde af forskellige pladser og stier, der knytter de mange nye bygninger inden for det biovidenskabelige forskning- og undervisningsdiscipliner sammen.

Læs om projektet på DTU´s hjemmeside

_____________________________________________________________________________

Situated in the northern part of the Technical University of Denmark in Lyngby, the Department of Systems Biology is home to a broad range of research fields such as computational biology, industrial biotechnology, biomedicine and health. Fitting against the gable ends of building number 223 and 224, the extension completes the plot creating a new unified block. The additional volume comprises of offices, support spaces, as well as laboratories of biosafety level 2 complying with ISO 6 high purity standards and GMO legislations. Significant renovations and redevelopment works will also be undertaken in building 224.

Systems Biology uses theoretical, computational, and experimental methods to address the overall properties of biological systems. Much of the work carried out by research groups is characterised by the incorporation of several academic disciplines. The aim for the new building is to share research across and highlight the university’s core activities and community. By encouraging collaborations and social interactions between different fields of studies, the objective is to establish a new framework for an original and creative scientific environment.


Seneste projekter