Projekter

DTU Bygning 228, Kemiteknik

DTU B228 Kemiteknik
Danmarks Tekniske Universitet
Udført 2019
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, LINK Arkitektur
MOE
Hoffmann
Kenneth Laursen

B228 danner ramme om DTU Kemiteknik – et hus til forskning, innovation og undervisning i verdensklasse med faciliteter af højeste internationale standard.

Bygningen indeholder laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsfaciliteter og en storskala-forsøgshal ’Pilot Plants’. Desuden rummer bygningen fælles faciliteter samt kontorarealer. DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energi­teknologiske industri.

Projektet består både af nybyggeri og renovering og skal understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt arbejdsmiljø, der kan inspirere ansatte og studer­ende – og sikre mere effektive moderne læringsmiljøer og arbejd­sprocesser.

Med udgangspunkt i at understøtte DTU Kemitekniks position, som et af de internationalt førende universitetsinstitutter inden for Chemical and Biochemical Engineering, og understrege DTU’s fokus på nyttig og erhvervsnær forskning, uddannelse og innovation, faciliterede Mikkelsen Arkitekter brugerprocessen og sikrede at projektet kunne honorere de særlige krav til læringsmiljøer, i retning af at træne og uddanne de studerende til at arbejde i semi-industriel skala, og for at bringe fundamental forskning fra laboratoriet til industriel anvendelse. Projektet indeholder både læringsmiljøer indenfor forskning, undervisning og forsøgshaller med mulighed for storskalaforsøg, hvor teori og praksis kombineres.

Forsøgshaller og laboratorier indrettes og forsynes til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne har GMO 1 klassifikation og GMO 2 klassifikation.

DTU 228 er en del af campusområdet, som er delvist fredet, og projektet skal derfor sikre en balance mellem bevarelse af områ­dets eksisterende kvaliteter, herunder grønne områder, og samtidig opfylde nye behov. Kernen i bygning 228, som består af en række forsknings- og forsøgshaller, er renoveret. De nuværende sidebygn­inger nedrives og bliver erstattet af en ny bygning, der kobler bygn­ing 228 sammen med de eksisterende bygninger 227 og 229.

Den bæredygtighedsmetodik der blev anvendt ved B228 tog udgangspunkt i retningslinjerne for bæredygtig projektering samt bæredygtighedskvaliteterne i certificeringssystemet DGNB, og den færdige bygning kan med DGNB´s certificeringssystem som referenceværktøj certificeres svarende til DGNB guld.B228 er designet med omfattende fokus på økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og har et minimalt energiforbrug, et godt indeklima, har optimale forhold for akustik og dagslys og kræver et minimum af vedligehold.

 


Seneste projekter