Projekter

DTU 228, Kemiteknik

DTU 228 Kemiteknik
Danmarks Tekniske Universitet
Projektering pågår
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, LINK Arkitektur
MOE
Hoffmann

Bygning 228 

Ny forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik.

MIKKELSEN ARKITEKTER har vundet totalentreprisen på nybyggeri til DTU 228 Kemiteknik, i samarbejde med HoffmannMOE og LINK Arkitektur.

Med den nye bygning kan DTU Kemiteknik udvide rammerne til forskning, undervisning og innovation. Bygningen kommer til at indeholde forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsarealer samt kontorarealer og fælles faciliteter.

Byggeprojektet består både af nybyggeri og renovering og skal understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt arbejdsmiljø, der kan inspirere ansatte og studerende – og sikre mere effektive arbejdsprocesser.

Kernen i bygning 228, som består af en række forsknings- og forsøgshaller renoveres. De nuværende sidebygninger nedrives og bliver erstattet af en ny bygning, der binder bygning 228 sammen med de eksisterende bygninger 227 og 229. Den nye bygning kommer til at indeholde laboratorier, haller, værksted, undervisningslokaler, administration, supportfaciliteter og fællesområder.

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Instituttet har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation og mærker en markant efterspørgsel fra industrien i forhold til at kunne udbygge arbejdet med instituttets kerneområder.

Forsøgshaller og laboratorier skal derfor indrettes og forsynes til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne skal kunne opnå en GMO 1 klassifikation. Én af forsøgshallerne og to laboratorier skal desuden kunne opnå GMO 2 klassifikation.

 


Seneste projekter