Projekter

DTU Bygning 228, Kemiteknik

DTU B228 Kemiteknik
Danmarks Tekniske Universitet
Opført
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, LINK Arkitektur
MOE
Hoffmann
Kenneth Laursen

Bygning 228 

Ny forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik.

Med den nye bygning 228 kan DTU Kemiteknik udvide rammerne til forskning, undervisning og innovation. Bygningen kommer til at indeholde forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler, værkstedsarealer samt kontorarealer og fælles faciliteter.

Byggeprojektet består både af nybyggeri og renovering og skal understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt arbejdsmiljø, der kan inspirere ansatte og studerende – og sikre mere effektive arbejdsprocesser.

Kernen i bygning 228, som består af en række forsknings- og forsøgshaller renoveres. De nuværende sidebygninger nedrives og bliver erstattet af en ny bygning, der binder bygning 228 sammen med de eksisterende bygninger 227 og 229. Den nye bygning kommer til at indeholde laboratorier, haller, værksted, undervisningslokaler, administration, supportfaciliteter og fællesområder.

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri. Instituttet har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation, og mærker en markant efterspørgsel fra industrien, i forhold til at kunne udbygge arbejdet med instituttets kerneområder.

Med udgangspunkt i at understøtte DTU Kemitekniks position, som et af de internationalt førende universitetsinstitutter inden for Chemical and Biochemical Engineering, og understrege DTU’s fokus på nyttig og erhvervsnær forskning, uddannelse og innovation, faciliterede Mikkelsen Arkitekter brugerprocessen og sikrede at projektet kunne honorere de særlige krav til læringsmiljøer, i retning af at træne og uddanne de studerende til at arbejde i semi-industriel skala, og for at bringe fundamental forskning fra laboratoriet til industriel anvendelse.
Projektet indeholder derfor både læringsmiljøer indenfor forskning, undervisning og forsøgshaller med mulighed for storskalaforsøg (Pilot Plant)

Forsøgshaller og laboratorier indrettes og forsynes til at kunne håndtere forsøg med biomasse, biobrændsel, fermentering, pharmaproduktion, partikelteknologi, organiske opløsningsmidler, højtemperatur- og forgasningsforsøg. Laboratorierne skal kunne opnå en GMO 1 klassifikation. Én af forsøgshallerne og to laboratorier skal desuden kunne opnå GMO 2 klassifikation.

 


Seneste projekter