Projekter

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
Magasin og publikumsfaciliteter, Det humanistiske fakultetsbibliotek

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
Kulturministeriet / Det Kongelige Bibliotek
13.300 m2
Opført 2008
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Sven Kierkegaard
Rambøll
Facadeentreprenør HSHansen A/S
G-Mark Award for Good Design 2001
Adam Mørk

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek – en del af Det Kongelige Bibliotek

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek er med sine 500 læsepladser, og nogle af Det Kongelige Biblioteks mest avancerede magasiner, et vitalt omdrejningspunkt for Københavns Universitets nye campusområde på Amager.

Bygningen rummer arealer af vidt forskellig natur: Lukkede klimatiserede magasiner som ikke tåler dagslys. Åbne arealer for læsepladser og kontorer, der alle er dagslyskrævende.

Det arkitektoniske koncept integrerer principielt to forskellige ventilerede facadeløsninger som bedst muligt sikrer stabil temperatur og fugtighed i magasinerne – og optimale dagslysforhold for studie- og arbejdspladser. De transparente facader i bygningen skaber visuel kontakt til resten af KUA. Samtidig sikrer de, at lyset kan trænge helt ind i bygningen. Facadens to lag har integrerede persienner, der reflekterer uønsket solvarme ud og filtrerer dagslys ind i bygningen. Ventilationsluften trækkes ud gennem facademellemrummet, og på den måde fjernes solvarme, inden den når at påvirke rummet, ligesom generende kuldestråling om vinteren mindskes ved forvarmning i facaden. Til sammen sikrer facadeløsningen et godt indeklima med maksimal dagslysudnyttelse

Ønsket om at skabe en optimal bygning for brugerne har været drivende gennem hele designprocessen. Tegnestuen har sammen med en brugergruppe bestående af medarbejdere fra Det Kongelige Bibliotek analyseret funktioner og arbejdsprocesser, og på baggrund heraf udviklet designløsninger der bedst muligt understøtter behovene for både ansatte og studerende.

Resultatet er et hus med fokus på fleksibilitet, enkelhed og overskuelighed. De tre åbne etager er indrettet med gradueret støjniveau fra sociale lounge- og cafeområder, over læsepladser for studiegrupper til stillezoner med ro til individuelt studie. Ved indgangen i stueetagen mødes de besøgende af den bemandede informationsdisk. Her er også lounge og café med mulighed for ophold og samvær. Første sal er indrettet til studieområde, hvor der kan føres dæmpede samtaler, mens anden sal er læsesal.

Udover studie- og læsefaciliteter rummer fakultetsbiblioteket tre store magasiner til Det Kongelige Biblioteks bøger og arkivmateriale. Det største magasin, der er en del af byggeriets første etape opført i 1998, rummer 45 hyldekilometer. Med den anden etape tilføjes yderligere to magasiner der tilsammen kan rumme 28 hyldekilometer under særdeles gode temperatur- og fugtregulerede opbevaringsforhold. Bl.a. en afdeling med en temperatur på 2o C til særligt følsomt av-materiale i kompakt reoler.

Den slanke søjlekonstruktion er udsmykket af Vibeke Mencke Nielsen og er ikke kun til pynt – den skjuler nemlig også en del af bygningens ventilationsanlæg.

Med indvielsen af fakultetsbiblioteket færdiggøres en langsigtet plan iværksat af Kulturministeriet i 1989. Projektet gjorde sig allerede internationalt bemærket da det modtog den prestigefyldte japanske G-mark Award for byggeriets første etape. Indvielsen af anden etape fuldender Kulturministeriets plan og indfrier ambitionen om at skabe et kombineret biblioteks- og magasinbyggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

________________________________________________________________

With its 500 readers’ desks and some of the Danish Royal Library’s most sophisticated archive rooms, Copenhagen University’s new Humanities Library is a vital hub of the university’s new Amager campus.

User based design
Throughout the planning and design process, architectural focus has been on creating the optimum faculty library based on users’ needs. Mikkelsen Architects – in cooperation with a user group of Royal Library employees – analysed functionality requirements and work flow. Optimum design solutions catering for the needs of both employees and students were then designed on this basis.

The result of this intensive planning and design process is a building characterised by flexibility, airy openness and simple, clear definition. The three open floors have been laid out with incremental noise levels in mind – from easy socialising in the lounge and café areas to group study areas and finally to the library reading rooms designated for “quiet” use where students can concentrate completely on individual study.
73 km of cultural heritage safeguarded in climate controlled archive rooms

In addition to its study and reading facilities the new faculty library building houses three large archive rooms for Royal Library books and records. The first of these, erected as part of phase one of the project built in 1998, houses 45 km of book shelves. Phase two includes a further two archive rooms with – between them – 28 additional km of shelving affording storage conditions with optimum temperature and relative humidity control, including one archive at 2° C for particularly sensitive audiovisual material.

Award winning architecture.
The opening of the new humanities library marks the completion of a long term project started by the Danish Ministry of Culture in 1989. The project attracted international attention even at this early stage, and Mikkelsen Architects received the prestigious Japanese G-mark Award for phase one of the project. With the inauguration of phase two the Ministry of Culture completes its plans and fulfils its ambition to create a combined library and archive facility designed and built to the highest architectural standard.


Seneste projekter