Projekter

Danmarks Nationalbank - kantine ombygning
Danmarks Nationalbank, ombygning af kantine

Danmarks Nationalbank, ombygning
Danmarks Nationalbank
Udført 2001
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S
Rambøll (Statik)
ARUP Facade Engineering
G-Mark Award for Good Design 2002
Adam Mørk

Danmarks Nationalbank er tegnet af Arne Jacobsen som i 1961 vandt en indbudt konkurrence om opførelsen af nationalbankens samlede kompleks. Byggeriets første etape blev indviet kort før Jacobsens død, hvorefter Otto Weitling fuldførte de efterfølgende to etaper.

Stig Mikkelsen har som partner i Dissing+Weitling gennem årene stået for en række om- og tilbygninger i Nationalbanken. Senest en omfattende renovering og udvidelse af bankens tagterrasse, kantine og køkkenområde, herunder ny glastrappe. Projektet er efter spaltning af Dissing+Weitling i juni 2012, aftalt som værende eksklusiv reference for Stig Mikkelsen, Mikkelsen Arkitekter.

Det er en særlig udfordring i sig selv at bygge til – og indføje ny arkitektur i en så stærk og smuk arkitektonisk helhed som karakteriserer den oprindelige Nationalbank fra Arne Jacobsen og Otto Weitlings hånd. Vi har valgt en strategi hvor materialevalg og konkrete løsninger, på den ene side, er direkte tilbageførelser til den oprindelige udformning, og på den anden side er et nyt og visionært forslag, som tager udgangspunkt i innovative løsninger og nye materialer – bundet sammen af en samlet detaljestrategi.

Den arkitektoniske og funktionelle udfordring bestod i at udvide det samlede kantineareal ved at skabe forbindelse til det øverste plan – og samtidig skabe overblik og sammenhæng i det samlede areal.

En meget åben og transparent glastrappe forbinder de to etager og skaber både sammenhæng og fokus ved at trække dagslys ned gennem de to planer. Herved fastholdes det centrale omdrejningspunkt i den nye rumlighed.

Glastrappen er den første ”All Glass” trappe. Udviklet i tæt samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og producent. Alle glaselementer er udført i jernfrit glas, som en hærdet og lamineret konstruktion. Vi har tilstræbt et raffineret formsprog hvor alle beslag og samlinger er fuldt integrerede. Glastrappen bæres af glasvanger, afstivet af glastrin, som sammen med stålstænger fungerer i en træk/tryk konstruktion.

Glastrappen er i sig selv et nyt og innovativt stykke design, som tilsammen med skranker og podier er i dialog med, og fremhæver den eksisterende arkitektur i Nationalbanken.

For dette design modtog Stig Mikkelsen G-Mark Award for Good Design 2002.

_________________________________________________________

The relationship between Mikkelsen Architects and Denmark’s National Bank dates back to 1961 when Arne Jacobsen won the competition to design the National Bank complex. The first phase of the project was inaugurated shortly before his death in 1971, after which Mikkelsen Architects completed the following two phases.

The studio designed and oversaw the construction of many renovations and additions to the National Bank, including an extensive renovation and expansion of the bank’s roof terrace, employee dining lounge, and kitchen.

The challenge here was to create a strong identity for the space while integrating the design harmoniously within the existing architecture. Mikkelsen Architects developed a scheme characterized by a high degree of refined detailing, emphasizing the project’s minimalistic architecture and clear functionality.

The glass staircase highlights this design strategy by functioning as a floating element which hangs between the old and the new. The staircase was developed in close collaboration with the engineers and contractors.


Seneste projekter