Projekter

Damesalen, Københavns Universitet

Damesalen, Københavns Universitet
BYGST
400 m2
Udført 2017
MIKKKELSEN ARKITEKTER A/S
EKJ
Juul & Nielsen
Søren Aagaard

Damesalen er en udvidelse og transformation af KU’s Institut for Idræt og Ernæring på Nørre Allé. Mikkelsen Arkitekter har med en simpel og elegant tilføjelse etableret en ny etage ovenpå den eksisterende bygning, som rummer arealer til fysisk udfoldelse, laboratorier, testrum og undersøgelseslokaler, hvor idrætsudøvere, forskere og studerende kan interagere og samarbejde i forskellige sammenhænge. Med sammenkoblingen af den eksisterende gymnastiksal og de nye faciliteter i glasoverbygningen skabes der et naturligt flow af bygningens forskellige brugere.

Den nye overbygning skaber sammenhæng mellem forskning og læring og er med til at understøtte synergien mellem forskere, ansatte og studerende. Bygningen rummer forskellige funktioner og det har været afgørende at komme med løsninger, der tilgodeser alle slutbrugere. Derfor har der været stor fokus på brugerinddragelse igennem hele processen. Glasfacaderne i den nye overbygning rummer både arkitektonisk og funktionel variation og skifter udtryk alt efter funktion og indretning af rummene bag, ligesom også orientering og klimaeksponering påvirker og varierer designet. Systemet tillader at man frit kan vælge omfanget af dagslysindtag, udsyn og afskærmning.

Den eksisterende bygning blev opført i 1923, som et klassisk muret og pudset anlæg med tre fløje. Stilen er tidlig nyklassicisme og senere, i 1930’erne, blev der bygget en svømmehal i tidlig nordisk funktionalistisk stil. I 1996 fik den sydlige sidefløj en dansesal som overbygning. Dette har medført at bygningskomplekset i dag fremstår sammensat, men med den nye glaskonstruktion tilføres bygningen et mere udadvendt, tidssvarende samt let og åbent udtryk.

Damesalens facadedesign er udviklet af Mikkelsen Arkitekter og baserer sig på en high-performance teknologi, hvor VIP-isolering er integreret i 3-lags ruder. Ved at anvende superisolerende materialer kan facadeelementernes tykkelse reduceres, men facadens ydeevne opretholdes. Hermed opnås en energioptimeret og bæredygtig løsning, som meget nøje er tilpasset de konkrete funktionelle behov og ønsket om et godt indeklima.

Denne løsning, som også tilbyder 5% mere nettoareal inden for det samme bruttoareal, er fremkommet i tæt samarbejde mellem Mikkelsen Arkitekter, Dow Corning og det tyske firma OKALUX. Facadekonceptet giver mulighed for at arbejde med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter på nye fleksible måder. Arbejdspladserne bliver orienteret mod nord, øst og vest, hvor facaden er mere transparent og åben for at sikre de optimale lys- og temperaturforhold. De rum, hvor behovet for dagslys er mindst, orienteres mod syd med en meget isolerende og lukket facade.

Læs mere om Damesalen på www.bygst.dk

___________________________________________________________

Damesalen resulted from the need for new testing laboratories.  The concept for the building was to replace the roof of a former university gymnastics hall with a new floor that would accommodate the various functions of the program. The project offered the opportunity to explore an architectural concept where the additional floor was enclosed in a simple elegant glass box.  Architectural and functional variations occur in the glass façade depending on the program and functions of the spaces behind. The design was also informed by its surroundings and its orientation.

Bespoke glass solutions were developed by both the architects and suppliers to create a building envelop that would embody design and performance in the form of a novel and integrated concept. With an increasing request for higher performing envelope solutions, the tendency is to go towards thicker insulations, deeper facades, and reduced glass areas. In many cases, the overall quality of the architecture is weakened and the interaction between inside and outside reduced. Integrating thin transparent high performance insulated layers into double or triple glazed units is an interesting alternative to deep facades.

Coming from double skin facades which consist of various layers placed within the depth of a meter, it is difficult to imagine that such a rich architectural expression can function within the depth of a 78mm deep triple glazed unit. But the architectural quality of very thin facades is interesting. Imagine a façade driven by a 2D graphic experience rather than depth and layering or an architectural language based on the integration of transparent screens or prints, translucent filters, or thin insulation placed within the cavity of glazed units.

A façade must make sense and express quality from a distance as well as close up. The challenge is to communicate scale and materiality from a distance while expressing more as people get closer. It is important that façades are experienced not only from the outside but as well from the inside. We often see facades fail to do so. By positioning an insulated material within the cavity of a triple glazed unit there is an opportunity to experience the same material from both sides or to create a deliberate difference.

For Damesalen, the metal mesh surfaces follow this principle, therefore giving an overall homogenous understanding of the building.

 


Seneste projekter