Projekter

Thorvald Ellegaard Arena cykelbane
Thorvald Ellegaard Arena

Cykel-og atletik arena, Odense
Odense Kommune
7.200 m2
Udført 2014
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S, Populous
LandskabX
Buro Happold / Rambøll
Architizer Awards 2016, Odense Kommunes Arkitekturpris 2015
Søren Aagaard

Den nye Thorvald Ellegaard Arena i Odense, er designet og projekteret af Mikkelsen Arkitekter, i samarbejde med ingeniørfirmaerne Buro Happold og Rambøll samt arkitektfirmaet Populous.

Den nye cykel- og atletik arena er placeret vest for Odense Bycenter, hvor den tidligere og udtjente udendørs betoncykelbane lå. Grunden afgrænses af Højstrupvej mod syd og Møllemarksvej mod øst. Eksisterende beplantning er bevaret, og den nye overdækkede bane er placeret i forsænkningen hvor den eksisterende udendørs cykelbane lå.

Cykel- og Atletik Arena projektet indeholder en 250 m lang cykelbane udformet efter internationale standarder. Banen med tilhørende supportfunktioner er trykket ned i terræn, medens selve det store formede og overdækkende membranvolumen er visuelt friholdt som en selvstædig form. Cykelbanen er udført i kombination med atletikbaner indeholdende bl.a. 200 m løbebaner i inderkredsen, jf. IAAF klassificeringer.

I bestræbelserne på at nå frem til en løsning, som både er effektivt, holder et givent omkostningsniveau og formår at spænde over det store areal, kom vi frem til en løsning bestående af en letvægtsmembran. Allerede i designprocessens første stadier viste det sig at denne konstruktionstype havde store potentialer. Først og fremmest på grund af sin begrænsede vægt og det forholdsvis lille materialeforbrug, som også reducerer omkostningerne og miljøbelastningen af den samlede konstruktion. Bygningens forskellige brugsmønster og drift betyder at behov for opvarmning vil variere meget i løbet af året. Designteamet har indarbejdet en løsning, hvor opvarmning håndteres via strålevarmere, som er monteret direkte over banerne.

Læs mere: Præmiering af godt og smukt byggeri 2015

_________________________________________________________

Mikkelsen Architects together with engineers Buro Happold and architects Populous, are the consultants for the project Cycle and Athletics Arena in Odense.

The project is located west of Odense city centre. The site is bounded by Højstrupvej to the south and Møllemarksvej to the east. There are residential areas west of the cycle track and a bowling centre and Bolbro Park to the north. Trees as well as existing vegetation surround the existing outdoor cycle track and associated buildings.

The project describes a solution with the enclosure of a 250 metre long cycle track, as well as establishing a new timber cycle track in combination with a 200 m running track and field event facilities in the central area.

The building is located within the existing track’s geometry – this will help emphasize the area’s landscape character, while at the same time all existing vegetation is arranged in relation to and supports the existing track’s geometry.
Thus the new building will be surrounded by planting from the very start. The building is located as far south as possible in the existing track’s geometry. This location will make the building visible to passersby. Surplus excavated earth will be used as fill in the area to the north of the building. Additionally the open area on the site will benefit greatly as it will appear as a larger combined area.

The biggest challenge with regard to the structural design is the need to design a structure that can span over a large column-free area while being both the lightest and most structurally and economically effective solution. During the first stages of the design process it became clear that the best way to achieve these goals was to use a membrane structure in combination with a supporting structure of steel. A membrane functions simultaneously as structure and cladding for the roof. This reduces both weight, costs and the environmental impact of the structure.


Seneste projekter