Projekter

Carlsberg Byen - UCC facade
Carlsbergbyen UCC

Carlsberg Byen, UCC Byggeafsnit 8,
Carlsberg Byen
80.000
Opført 2017
Hovedprojektering: MIKKELSEN ARKITEKTER A/S & Rubow Arkitekter
Rambøll A/S
NCC

CARLSBERGBYEN UCC, Professionshøjskole, Byggeafsnit 8.

MIKKELSEN ARKITEKTER er en del af arkitektteamet, ledet af totalentreprenøren NCC, der har hovedprojekteret og bygget et nyt Campus, Fase 1 af CARLSBERG Byen på Vesterbro i København.

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og boligtårnet Bohrs Tårn på 100 meter i alt 100.000 m2 i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som rådgivere står MIKKELSEN ARKITEKTER sammen med Rubow og Rambøll for projektering af hovedprojekt, myndighedsbehandling og detailed design (DD).

Det sydøstlige hjørne af den gamle bryggerigrund er forvandlet til et levende studiemiljø med den nye professionshøjskole UCC. Hele området er bæredygtigt og blander uddannelsesinstitutioner med boliger og erhverv for at få en velfungerende bydel. UCC lægger beslag på 57.000m2. Derudover er 6.500m2 butikker, 3.500m2 kontorer og 15.000m2 boliger opført i et markant 100 m højt tårn, Bohrs Tårn, centralt i bydelen.

10.000 UCC studerende og 800 undervisere har deres gang på den nye Campus. De 57.000m2 med fremtidens undervisningskvadratmeter fordelt på 8 etager er indrettet med bl.a. 3 Auditorier/sale, musikrum, 4 drama- og idrætssale, rooftop-basketballbane, trykværksted, bibliotek, kantine reception m.m. Der er skabt en campusfølelse, hvor de studerende har lyst til at være. På gangene er der adgang til små åbne akustikregulerede grupperum med plads til fordybelse og gruppearbejde. Specielt de veludstyrede auditorier er udformede således at akustikken underbygger undervisningen.

Bohrs Tårn udmærker sig bl.a. ved at være det højeste hus bygget i Danmark i mange år, konstrueret efter internationale principper tilpasset dansk byggeskik.

MIKKELSEN ARKITEKTER har BIM Projektet i en 3D-model svarende til BIPS niveau 4 i Revit. Den er bl.a. modelleret med brandtekniske metadata. Der er løbende ført internt modelkontrol i Revits egen kollisionssystem samt udført løbende visuel kontrol via linkede IFC/RVT-fagmodeller (KON, AIR, VVS). Derudover har der været udleveret IFC-filer til ekstern konsistens- og kollisionskontrol, som udarbejdes i programmet Solibri Model Tjekker. Vi har tilsvarende udført opfølgende arbejde i et setup mellem Solibri og Revit.

 


Seneste projekter