Projekter

Backersvej, ungdomsboliger

Backersvej, ungdomsboliger
1.094 m2
Igangværende
MIKKELSEN ARKITEKTER A/S

Området omkring Backersvej på Amager var oprindeligt æbleplantage og fremstår i dag som en blandet bebyggelse bestående af beboelsesejendomme, lavere institutionsbygninger og større singulære havevillaer.

Projektet erstatter en eksisterende nedslidt villa og formidler den skalamæssige overgang fra den høje etageejendom mod syd til den lavere mod nord og endeligt til villastrukturen og haverummet. Bygningen opdeles i to åbent forbundne voluminer på 4 henholdsvis 5 etager, således at haverummet fra villastrukturen trækkes gennem bygningen og frem til Backersvej. Der etableres et forhaverum med æbletræer som reference til stedets historiske afsæt.

Projektet består af 27 ungdomsboliger med adgang via de østvendte begrønnede svalegange og private altaner mod vest samt fælles taghave med urban gardening.

Ungdomsboligerne tænkes opført i CLT (Cross laminated timber) og beklædt med begrønnede trælameller samt integrerede solpaneler og sedumtagflader.


Seneste projekter