Projekter

Amerika Plads, Boliger, Hotel og Detailhandel
Amerika Plads, Boliger, Hotel og Detailhandel

Amerika Plads, Boliger/Hotel/Detailhandel, København
Adina, NCC Danmark, Nordkranen A/S
19.910 m2
Opført
Mikkelsen arkitekter a/s
Leif Hansen, Peter Lind / NCC-teknik
Mikkelsen Arkitekter

Bygningen optræder som et lukket volumen, der skalamæssigt er i dialog med nabobygningerne og udadtil aflæses enkelt og klart. Alligevel rummer den mange lag og forskelligheder, og fremstår som en sammensat og multifunktionel bykarré, med hotel og boliger, restaurant og dagligvarebutikker, fitnesscenter og konferencefaciliteter. Volumenet er niveaudelt, med friarealer på hævede plateauer der giver udsigt over by og vand, gårdhave i to planer og en nedtrapning i den overordnede struktur.

Der dannes en ryg med toppunkt mod Kalkbrænderihavnsvej og DSB´s baneareal, mens der er lavere bygningshøjder mod det lokale område ved Dampfærgevej. En nedtrapning  i to retninger, giver solindfald i gårdrummet fra øst og syd samt mulighed for kig mod havnebassinet fra en del af bygningens indvendige facader. Bygningen vil fremstå multifunktionel og varieret.

_______________________________________________________

The building appears as a closed volume which in scale is in dialogue with the neighboring buildings and externally read simply and clearly. It packs into its many layers and differences, and appears as a complex and multifunctional bykarré, with hotel and residences, restaurant and grocery stores, fitness center and conference facilities.

The volume is divided into levels, with open spaces on elevated plateaus that provide views of the city and water, courtyard in two planes and a gradual reduction in the overall structure. It is formed with a back vertex v Kalkbrænderihavnsvej and DSB’s web area, while the lower building heights on the local area by Dampfærgevej.

A cut in two directions, lets the sunlight into the courtyards from the east and south and gives the opportunity to look towards the harbor from one part of the building’s interior facades. The building appears multifunctional and varied.


Seneste projekter