Nyheder

Prækvalificeret til projektkonkurrence om “Fremtidens boliger og liv på Kellersvej

I samarbejde med NORD architects, Schulze+Grassov , Steensen Varming og Stokvad Rådgivende Ingeniører, er Mikkelsen Arkitekter prækvalificeret til konkurrencen ’Fremtidens boliger og liv på Kellersvej’.

Opgaven omhandler etablering af 78 almene boliger som nybyggeri, 18-20 kommunale boliger i eksisterende bygninger, samt indretning af en række eksisterende bygninger til fælles boligareal, servicearealer, aktivitets- og samværstilbud samt personalefaciliteter.

”Med konkurrencen ’Fremtidens boliger og liv på Kellersvej’ udfordrer Gladsaxe Kommune arkitekter og ingeniører til at nytænke boliger og aktivitetsrammer for borgere med udviklingshæmning. At netop Kellersvej bliver scenen for at nytænke bo- og beskæftigelsestilbud for medborgere, som i helt særlig grad har behov for gode rammer og støtte til at få et godt liv, giver rigtig god mening. For det var akkurat her, at forsorgen for borgere med udviklingshæmning tog sin begyndelse tilbage i slutningen af 1800-tallet. Det var dengang et kvantespring, at man overhovedet anerkendte borgere med udviklingshæmning som en gruppe med krav på særlig omsorg – men også en gruppe med resurser, som de rette rammer og muligheder kan være med til at forløse. Her, 125 år senere, lægger konkurrencen om Kellersvejområdet op til at gentænke forståelsen af, hvordan vi indretter de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmning.”

Fra Byggeprogram, Fremtidens boliger og liv på Kellersvej


Seneste nyheder