Nyheder

Panum får nye tidssvarende laboratorier

Med en gennemgribende renovering og modernisering kan brugerne af Panum se frem til state of the art laboratorie faciliteter. Laboratorierne indrettes med større visuel åbenhed i form af større åbne rum, hvilket sikrer godt arbejdsklima og tryghed.  Heri ligger også en fleksibilitet, der imødeser fremtidige forandringer i organisation og arbejdsgange. De mindre laboratorierum opfylder ønsker til ro og fordybelse og krav til renlighed og sikkerhed. Alle laboratorier skal kunne klassificeres som minimum GMO1, enkelte også som GMO2.

Renoveringens omfang på 7.600 m2 fordelt på ni etager er sideløbende i brug af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets brugere, hvilket er sikret gennem en omfattende rokadeplan. En opdeling i 4 etaper sikrer tilgængelighed for brugerne af bygningen under hele renoveringsforløbet.

Alt eksisterende laboratorie inventar er fjernet, lette skillevægge er revet ned og gulvet revet op for at give bedre adgang til at skifte de tekniske installationer, der modsat nutidens standarder, befinder sig under en let gulvopbygning i en tekniketage. Tekniketagen er nu genetableret med komplet nyt ventilationsanlæg og installationer og det nye lette gulv er lagt. Nye vægge danner snart grundlag for den nye rum disponering og indretning af nye tidssvarende laboratorier og kontorer på etagen. Panums farvepalette udført i 1976 af billedkunster Tonning Rasmussen anvendes til enkelte bygningsdele i respekt for historikken i Panums udsmykning.

Vi ser frem til det videre forløb med opstart af etape 4 (de sidste 3 etager) til sommer.

Renoverings- og moderniseringsarbejdet foregår i totalrådgivning sammen med MOE Rådg. Ing. og Aarhus Arkitekterne med Bygningsstyrelsen som bygherre. Det vil efter planerne stå færdigt i 2018.


Seneste nyheder