om_os

Om os

Mikkelsen Arkitekter består af en gruppe entusiastiske og dedikerede personer som har sin baggrund i en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og design. Ejer og direktør Stig Mikkelsen grundlagde i 2012 virksomheden, som i dag beskæftiger ca. 30 medarbejdere. Mikkelsen Arkitekter arbejder med udvikling og realisering af projekter og har erfaring med byggerier inden for erhverv, uddannelse, forskning, sundhed, kultur, sport og boliger.

Vi tager i design- og udviklingsprocessen udgangspunkt i en åben dialog, og en tæt fælles proces med bygherre, brugere og myndigheder. Med afsæt i den konkrete situation går vi til opgaven med stor ydmyghed, men også med høje ambitioner for det endelige resultat og de rammer for liv og aktivitet det hele skal ende med. Mikkelsen Arkitekter har en bred og dyb erfaring med alle byggeriets faser og indgår i mange forskellige typer af samarbejde.

Vores opførte referencer tæller nogle af tidens markante og hædrede byggerier som Thorvald Ellegaard Arena i Odense, Rambølls Hovedsæde i Ørestaden, Danmarks Radio, Danmarks Nationalbank ny kantine og ny glastrappe, Det Kongelige Bibliotek Amager, Boligprojektet Frederikskaj og ATP Udbetaling Danmark i Vordingborg, Institut for idræt Københavns Universitet, Damesalen.

 

 

tilgang

Tilgang

Ansvar for samfund og miljø er naturligt integreret i vores arbejde. Vi ser viden om bæredygtighed og ny teknologi som ”driver” for udvikling af vores arkitektur. Rambølls hovedsæde er en af Danmarks første DGNB certificerede byggerier, og vi har senest udviklet tynde dagslysoptimale og højisolerede facadekomponenter til Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen, på Nørre Campus. Vi deltager løbende i forskningsprojekter og faglige netværker. I samarbejde med leverandører er vi med til at udvikle nye løsninger og bygningskomponenter, som kan bidrage til f.eks. bygningers ydeevne.

Vores tanker for fremtiden tager afsæt i vores konkrete projekter og konkrete samarbejder. Med inspiration i daglige udfordringer søger vi at gøre det lidt bedre fra gang til gang og dermed udvikle vores arkitektur og processer med fokus på bæredygtighed og værdiskabelse.

Holdfoto_Schweiz

Organisation

Tegnestuen er beliggende på Vesterbro i København og består af både arkitekter, ingeniører, konstruktører, studenter og administration. Vores team har en bred vifte af faglige profiler, interesser, aldre og nationaliteter – og vores arbejdsmiljø er præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, stor erfaring i branchen samt plads til individualitet og fælles entusiasme.

Bygge Rating2

Bygge Rating