om_os

Om os

Mikkelsen Arkitekter består af en gruppe entusiastiske og dedikerede personer som har sin baggrund i en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og design. Ejer og Direktør Stig Mikkelsen grundlagde i 2012 virksomheden, som i dag beskæftiger ca. 30 medarbejdere. Mikkelsen Arkitekter arbejder med udvikling og realisering af projekter og har erfaring med byggerier indenfor især erhverv, forskning, sundhed, kultur, sport og boliger.

Vi tager i design- og udviklingsprocessen udgangspunkt i en åben dialog, og en tæt fælles proces med bygherre, brugere og myndigheder. Med afsæt i den konkrete situation går vi til opgaven med stor ydmyghed, men også med høje ambitioner for det endelige resultat og de rammer for liv og aktivitet det hele skal ende med. Mikkelsen Arkitekter har en bred og dyb erfaring med alle byggeriets faser og indgår i mange forskellige typer af samarbejde.

Vores opførte referencer tæller nogle af tidens markante og hædrede byggerier som Thorvald Ellegaard Arena i Odense, Rambølls Hovedsæde i Ørestaden, Danmarks Radio, Danmarks Nationalbank ny kantine og ny glastrappe, Det Kongelige Bibliotek Amager, Boligprojektet Frederikskaj og ATP Udbetaling Danmark i Vordingborg, Institut for idræt Københavns Universitet, Damesalen.

 

 

tilgang

Tilgang

Ansvar for samfund og miljø er naturligt integreret i vores arbejde. Vi ser viden om bæredygtighed og ny teknologi som ”driver” for udvikling af vores arkitektur. Rambølls hovedsæde er en af Danmarks første DGNB certificerede byggerier, og vi har aktuelt til Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen, på Nørre Campus, udviklet tynde dagslysoptimale og højisolerede facadekomponenter. Vi deltager løbende i forskningsprojekter og faglige netværker, samt i samarbejde med leverandører i udviklingen af nye løsninger og nye bygningskomponenter som kan bidrage til f.eks. bygningers ydeevne.

Vores tanker for fremtiden tager afsæt i vores konkrete projekter og konkrete samarbejder. Vi søger med inspiration i daglige udfordringer, at gøre det lidt bedre fra gang til gang, at udvikle vores arkitektur og processer med fokus på bæredygtighed og værdiskabelse.

Holdfoto_Schweiz

Organisation

Tegnestuen er beliggende på Vesterbro i København og beskæftiger pt. 30 arkitekter og konstruktører, samt administrativt personale. Vores team har en bred vifte af faglige profiler, interesser, aldre og nationaliteter – og vores arbejdsmiljø er præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, stor erfaring i branchen samt plads til individualitet og fælles entusiasme.

Bygge Rating2

Bygge Rating

Fremdrift i Carlsberg Byen

Igangværende projekter

Vi arbejder i øjeblikket i følgende konkrete projektsamarbejder:

Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde Vilhelm Lauritzen, STED og Cowi.

Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Laboratorie og Logistikbygning i samarbejde med Alectia og WHR architects.

DTU Systembiologi, Ny Laboratoriebygning i samarbejde med Moe og Aarhus arkitekterne.

Panum, nye laboratorieetager, i samarbejde med Moe og Aarhus arkitekterne.

BYGST Københavns Universitet, Damesalen, laboratorie til Institut for idræt.

Københavns Universitet, rammeaftale i samarbejde med Moe.

BYGST, rammeaftaler i samarbejde med Moe og Aarhus arkitekterne.

Ferring hovedsæde, lokal samarbejdspartner til Foster + Partners i samarbejde med Jacobs.