Nyheder

Thorvald Ellegaard Arena cykelbane
Mikkelsen Arkitekter på arkitekturbiennalen 2016

Når Den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig finder sted i 2016, er Mikkelsen Arkitekter en del af det officielle danske bidrag.

Som en af repræsentanterne for Danmark, er Mikkelsen Arkitekter udvalgt af kuratorteamet bestående af arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer Lindhardt Weiss. Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 bliver et øjebliksbillede af en ny humanisme i dansk arkitektur. De to kuratorer vil med en samling af arkitektoniske prototyper vise, hvordan danske arkitekter lige nu skaber arkitektur med et særligt menneskeligt fokus. Cykel og Atletikarenaen er Mikkelsen Arkitekters bidrag til denne udstilling.

En sportshal med et demokratisk dna.

Mellem Højstrupvej og Møllemarksvej vest for Odense på Fyn ligger en ny cykel – og atletikarena. Med ganske få midler er der blevet skabt rum for både den folkelige og eliteprægede sportsudøvelse i denne mellemstore provinsby.

Projektet kan opfattes som en prototype for ideen om at koble det umiddelbare og lettilgængelige mødested med arenaen – det romerske amfiteater, en skueplads, et storslået rum for begivenheder. I Odense var udgangspunktet ønsket om at lade elitesportens rammer møde en uformel og folkelig typologi, og samtidig opretholde internationale standarder for cykel – og løbebaner. Det er forsøget på at nedbryde konventionelle opfattelser af det højteknologiske stadion forbeholdt de få privilegerede brugere, og i stedet tilføje et humanistisk arvemateriale til elite-sportshallen som bygningstypologi.

Det uprætentiøse og inkluderende rum opstår gennem en simpel struktur, der antag­er træk af det nomadiske og forgængelige, som kendetegner teltet. Inspireret af de simple overdækninger, der ofte danner rammer for spontane møder under sydligere himmelstrøg, er den lette membran med til at skabe et uformelt rum, hvor grænserne mellem inde og ude sløres. På den måde bevæger Arenaen sig væk fra det monu­mentale bygningsværk.

Membranen, der udgør tagkonstruktionen, er ikke kun et produkt af æstetiske over­vejelser, men en løsning, der gør denne type bygning økonomisk tilgængelig for mange. Opvarmningen af Arenaen i Odense sker ved strålevarme monteret direkte over banerne, hvilket betyder at der kun opvarmes idet der er bevægelse i rummet. På den måde sikres et bæredygtigt energiforbrug.

Arenaen er et eksempel på en typologi, der med sit minimale energiforbrug og simple materialevalg skaber mulighed for på demokratisk vis at opføre multifunk­tionelle rum af høj arkitektonisk kvalitet for meget få midler.

Om arkitekturbiennalen

Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er verdens største arkitekturbegivenhed. Med udstillinger hvert andet år, med mere end 60 nationale pavilloner, i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen er det Verdens største udstilling for arkitektur. Hovedkurator for den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er den chilenske arkitekt Alejandro Aravena.

Udstillingen åbner officielt den 28. maj 2016 og kan ses frem til den 27. november 2016.

 


Seneste nyheder