Nyheder

a+u1708_6_GLASS-FACADES_Mikkelsen-Arkitekter_blacklowR
Mikkelsen Arkitekter i A+U 17:08, special edition ‘Glass Facade’

Mikkelsen Arkitekter udvalgt til A+U  Glass Facade 17:08 med en længere artikel om Rambølls Hovedkontor, samt indledende essay ved Christian Schittich.

Der er udviklet et særligt design til facaden, hvor karnapper er med til at sikre udsigt og dagslys samt optimere driftsforhold i form af ekstra varmebeskyttelse og dermed skabe det bedste arbejdsklima til Rambølls  mange medarbejdere. Samtidig er facadedesignet med til at bidrage til bygningens samlede arkitektoniske identitet.

 

 

 


Seneste nyheder