Nyheder

Byggestart af nye laboratorier på Panum

Nedrivningen af etage 12.3 pågår og forløber planmæssigt med afleveringsforretning på torsdag d. 24.09.2015. Nedrivningen indbefatter eksisterende vægge og installationer, samt optagning af gulve, idet nye installationsarbejder skal foregå i tekniketage under de lette gulve.

Sideløbende er etape 2 (2 etager) i projekteringsfasens afslutning med snarlig start på hovedprojekt. Samtidig er der i etape 3 (3 etager) opstart af brugerproces og byggeprogram.


Seneste nyheder