Nyheder

Facademontering af høj isolerende glaspartier

Byggeriet på Institut for Idræts nye overbygning på damesalen skrider frem med hastige skridt. Der monteres lige nu glasfacader på overbygningen af damesalen.

Den højisolerende glasfacade formår med en tykkelse på blot 8 cm at overholde nutidige krav til ydeevne i forhold til varmetab. Med denne form for facadeløsning opnås ekstra “gratis” m2 til brugerne af huset. Der frigives på Damesalen hele 31 m2 “gratis” plads sammenlignet med en opbygning af tung ydermur på i alt 45 cm tykkelse.

Vi glæder os til overbygningen bliver en synlig del af området og damesalen kan tages i brug af Københavns Universitet – Institut for Idræt.


Seneste nyheder