Nyheder

Cykel- og atletik arena - Thorvalæd Ellegaard Arena - på Venedig Bienalen
Cykel- og Atletik Arenaen på den 15. La Biennale di Venezia

Det danske bidrag til den 15. La Biennale di Venezia har titlen ’Art of Many and The Right to Space’.

Udstillingen sætter fokus på den kunst det er at skabe arkitektur af høj kvalitet til de mange, og den viser samtidig ikke bare én dansk arkitekts virke, men mere end 70 arkitektvirksomheder, der til sammen viser det brede samfundsengagement og den humanisme, som gør dansk arkitektur til noget særligt og ligger til grund for arkitektvirksomhedernes daglige praksis.

Udstillingens centrale pointe er, at dansk arkitektur er karakteriseret ved et meget højt generelt niveau. Der er ikke tale om arkitektoniske fyrtårn og prestigeprojekter til de få og en standardiseret og masseproduceret bygningsmasse for de mange. Tværtimod arbejder danske arkitekter med at skabe byrum, hospitaler, almene boliger, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, arbejdspladser etc. som kommer de mange til gode og skaber nye rumlige fortolkninger af det danske demokrati og samfund.

De danske kvalitetskrav og retningslinjer, der kommer til udtryk i planloven, bygningsreglementet m.m. er medvirkende til at danske arkitekter, også når de bygger i udlandet, har en høj standard for, hvad man kan tilbyde mennesker at bo og leve i. Samtidig er danske arkitekter herhjemme med til at insistere på at skabe fælles rum samt at løse de udfordringer som bl.a. ghettodannelse og klimasikring byder. Kurator Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen udtrykker det på den måde, at de danske arkitektvirksomheder ’vedvarende udfordrer sig selv og deres omgivelser til ikke bare at løse, men også løfte opgaverne’.

Hovedkuratoren for biennalen i Venedig – den chilenske arkitekt Alejandro Aravena – har bedt de enkelte lande udpege arkitekturens frontzoner netop nu. De områder hvor der kæmpes for at skabe øget livskvalitet gennem arkitektur og byudvikling. I den danske pavillon vil dette tema komme til udtryk i en fortælling om, hvordan danske arkitekter sammen med planlæggere, politikere og bygherrer i hverdagen arbejder for at forny den danske tradition for at tænke og bygge samfund og samfundsinstitutioner med mennesket i centrum.

Den danske arkitekturtradition har sine rødder i en række andre danske strømninger som den bygger videre på – herunder andelsbevægelsen, foreningslivet og boligbevægelsens ambitioner om at forme og præge selvstændige individer og sikre lige adgang til billige boliger. Der vil i forbindelse med åbningen af udstilling også blive udgivet en omfattende publikation med 2/4 interviews og essays, der vil fortolke de aktuelle strømninger i dansk arkitektur og det fundament de bygger videre på. Udstillingens 5 dagsordner Kuratorernes statement foldes i udstillingen ud i fem gennemgående dagsordener, og alle udvalgte projekter knytter sig til en dagsorden.

Dagsordnerne er:

Beyond Luxury Velstand og forbrug er tæt forbundet og er med til at udpine vores begrænsede ressourcer. Arkitekturen må omdefinere luksus for at sikre livskvalitet i det 21. århundrede.

Designing Life At forme menneskelig adfærd er en del af arkitekturens DNA. Fra tætbefolkede byer til børnehaver bør arkitekter og planlæggere udforske, hvordan arkitektur påvirker vores liv.

Claiming Space Generøse offentlige rum er ikke ekstravagante. At skabe plads til offentligt liv, hvor der ikke er noget, handler om at sætte mennesker først og forfølge idealet om et åbent samfund.

Exit Utopia Modernismens ideologi stræbte efter fuld kontrol over både samfund og natur. Det slog fejl. I dag formes fremtiden af nye alliancer mellem mennesker, byggeri og natur.

Pro Community Når mennesker organiserer sig og kræver indflydelse, sætter de verden i bevægelse. Fremtiden formes af stærke fællesskaber.

Udstillingens opbygning Udstillingen består grundlæggende af to dele. Pavillonens store rum er indrettet som et konceptuelt renset “wunderkammer” med over 130 projekter repræsenteret udelukkende gennem arkitekturmodeller. Modellerne fylder hele rummet, fra gulv til loft. De hænger på væggene og står tæt i et landskab som man bevæger sig igennem på en stilladsstruktur. De mange forskelligartede modeller med deres vidt forskellige materialitet vil forhåbentlig skabe en overvældende og inspirerende oplevelse af mangfoldigheden i dansk arkitektur.

Pavillonens andet hovedrum kalder vi The Right to Space. Der møder publikum en videoinstallation med professor Jan Gehl, der diskuterer en række samfundsrelevante/orienterede spørgsmål relateret til udstillingens overordnede tema. Gehls arbejde gennem 50 år som kritiker og fortaler for hensynet til mennesket i arkitekturen er et omdrejningspunkt for installationen.

Som et sidste element er der i et af pavillonens mindre rum indrettet et enkelt såkaldt ’Study’. Her vil man kunne se længere videointerviews med relevante videnspersoner både i og udenfor branchen og her vil publikum kunne studere publikationen mere indgående.

Formål Formålet med det danske bidrag til La Biennale di Venezia 2016 og en efterfølgende dansk visning er:

At promovere dansk arkitekturs værdier og styrkeposition internationalt.

At fremme national brancheudvikling.

At skabe bred debat om dansk arkitektur og om de kvaliteter, der skal bære udviklingen fremad.

Kreditering Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet støttes af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsberg Fonden.

Det officielle danske bidrag ’Art of Many and The Right to Space’ er kurateret af Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss.

Cykel- og Atletik Arena i Odense er udvalgt som et af mere end 130 danske projekter til dette års arkitekturbiennale i Venedig. Art of Many and The Right to Space vises i Dansk Arkitektur Center efter Venedig – og med al sandsynlighed herefter i Utzon Center i Aalborg. Mere information følger når tiden nærmer sig.

Fakta om La Biennale di Venezia:

Er verdens største internationale arkitekturbegivenhed– med mere end 60 pavilloner

Finder sted fra d. 28. maj – 27. november 2016 i Venedig

Den første officielle arkitekturbiennale i Venedig blev afholdt i 1980

Temaet for dette års biennale er ’Reporting from the Front’

Kurator for Biennalen er den chilenske arkitekt Alejandro Aravena

På biennalen uddeles ’Den Gyldne Løve’ inden for en række af kategorier bl.a. ’Lifetime Achievement’, ’Best National Participant’, ’Best Urban Project’m.m.

Læs mere om La Biennale di Venezia her: http://www.labiennale.org/it/architettura/Fakta om den danske pavillon

Dansk Arkitektur Center er af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig

Udstillingen til den danske pavillon har titlen ’Art of Many and The Right to Space’

Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen er udpeget som kuratorer af udstillingen

Den danske pavillon er en af arkitekturbiennalens mest velbesøgte pavilloner. I 2014 blev udstillingen i den danske pavillon set af flere end 120.000 gæster

Læs mere om udstillingen samt interview med kuratorerne her: http://dac1.dk/artofmany


Seneste nyheder